Vyhláška ze dne 8.11.1984 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 200. výročí narození Jána Hollého

10.12.1984 | Sbírka:  126/1984 Sb. | Částka:  27/1984ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
126/1984 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 8. listopadu 1984
o vydání stříbrných pamětních stokorun k 200. výročí narození Jána Hollého
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K 200. výročí narození Jána Hollého se vydávají stříbrné pamětní stokoruny (dále jen "stokoruny").
(2) Stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 9 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 29 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci stokoruny je státní znak Československé socialistické republiky a pod ním ve třech řádcích je název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Po stranách státního znaku je označení hodnoty; vlevo číslo "100", vpravo zkratka "Kčs".
(2) Na rubu stokoruny je portrét Jána Hollého. Jeho jméno "JÁN HOLLÝ" je ve dvou řádcích vpravo, letopočty "1785" a "1985" jsou ve dvou řádcích vlevo.
(3) Autorem návrhu stokoruny je Milan Kožuch, iniciály jeho jména "KM" jsou vlevo pod portrétem.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. ledna 1985.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince