Vyhláška ze dne 14.1.1988 o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1960

29.1.1988 | Sbírka:  8/1988 Sb. | Částka:  1/1988ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Aktivní derogace: 131/1961 Sb.
Pasivní derogace: 413/1990 Sb.
8/1988 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 14. ledna 1988
o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1960
Změna: 413/1990 Sb.
Federální ministerstvo financí podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, vyhlašuje:
§ 1
(1) Bankovky po 10 Kčs vzoru 1960 [na lícní straně se slovenskými dívkami a na rubu s oravskou údolní přehradou 1)] přestávají být zákonnými penězi na území Československé socialistické republiky uplynutím dne 30. června 1988.
(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. července 1988 do 30. června 1989 včetně všechny poštovní úřady, státní spořitelny a pobočky Státní banky československé, v době od 1. července 1989 do 31. prosince 1989 včetně jen pobočky Státní banky československé.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Žák v. r.
1) Vyhláška ministra financí č. 131/1961 Sb., o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru.