Opatření ze dne 10.2.1993 k zabezpečení realizace nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace, v podmínkách České republiky

1.3.1993 | Sbírka:  55 (24/1993) | Částka:  24/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 284/1992 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.