Opatření ze dne 28.3.1994, kterým se zrušují některá opatření vydaná podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

29.4.1994 | Sbírka:  282/11 198/1994 | Částka:  23/1994ASPI
FZ67/94
OPATŘENÍ,
kterým se zrušují některá opatření vydaná podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Referent:
JUDr. J. Huleš,
tel.: 2454 3377
Čj.: 282/11 198/94
ze dne 28. března 1994
Ministerstvo financí ČR podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
Zrušují se:
1. Opatření Federálního ministerstva financí č.j. V/2-7 073/1992 ze dne 13. března 1992, kterým se stanoví použití metodiky účetnictví pro účetní období roku 1992, vyhlášené v částce 32/1992 Sb.
2. Opatření Federálního ministerstva financí č.j. V/1-12 060/1992 ze dne 14. dubna 1992, kterým se stanoví postup v účetnictví na základě schváleného privatizačního projektu v první vlně privatizace, vyhlášené v částce 43/1992 Sb.
3. Opatření Federálního ministerstva financí č.j. V/2-20 085/92 ze dne 29. července 1992, jímž se stanoví změny a doplňky Zásad vedení účetnictví při soukromém podnikání občanů, vyhlášené v částce 88/1992 Sb.
4. Opatření Federálního ministerstva financí č.j. V/2-20 990/1992 ze dne 30. července 1992, kterým se doplňují účtová osnova a směrnice k účtové osnově stanovené investičním společnostem a investičním fondům, vyhlášené v částce 88/1992 Sb.
5. Opatření Federálního ministerstva financí č.j. V/2-28 110/92 ze dne 9. listopadu 1992, kterým se stanoví použití metodiky účetnictví a účetní závěrky a její změny a doplňky pro účetní období roku 1993 v bankách, vyhlášené v částce 112/1992 Sb.
6. Pokyny pro účtování prodeje bytů do osobního vlastnictví občanů podle vyhlášky č. 47/1978 Sb. č. j. XV/3-18¨814/1979 ze dne 28. prosince 1979, registrované v částce 18/1980 Sb.
7. Opatření Federálního ministerstva financí č.j. V/1-31 303/1992, kterým se stanoví změny a doplňky Pokynů pro roční účetní závěrku v hospodářských organizacích od roku 1991, vyhlášené v částce 133/1992 Sb.
8. Opatření Federálního ministerstva financí č.j. V/2-30 927/1992 ze dne 19. prosince 1992, kterým se stanoví postup převodu účetnictví pojišťoven z účetního období roku 1992 do roku 1993, jehož převzetí opatřením Ministerstva financí č.j. 282/2 019/1993 ze dne 29. ledna 1993 bylo vyhlášeno v částce 21/1993 Sb.
9. Opatření Federálního ministerstva financí č.j. V/2-31 307/1992 ze dne 22. prosince 1992, kterým se stanoví převod podvojného účetnictví z roku 1992 do roku 1993 pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, jehož převzetí opatřením Ministerstva financí č.j. 282/2 019/1993 ze dne 29. ledna 1993 bylo vyhlášeno v částce 21/1993 Sb.
10. Opatření Federálního ministerstva financí č.j. V/2-31 368/1992 ze dne 22. prosince 1992, kterým se stanoví převod podvojného účetnictví z roku 1992 do roku 1993 pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, jehož převzetí opatřením Ministerstva financí č.j. 282/2 019/1993 ze dne 29. ledna 1993 bylo vyhlášeno v částce 21/1993 Sb.
Čl.II
(1) Opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů a uveřejněno ve Finančním zpravodaji.
(2) Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí ČR:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.