Opatření ze dne 29.12.1995, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

26.1.1996 | Sbírka:  283/71 706/1995 | Částka:  5/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 530/1992
Pasivní derogace: 283/76 104/2000