Sdělení ze dne 28.3.1997 k sestavování finančního výkazu o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2-04 U)

28.3.1997 | Sbírka:  11/3 560/1997 | Částka:  2/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 315/1996 Sb., 576/1990 Sb.
Aktivní derogace: 283/51 437/1996
Pasivní derogace: 111/61 721/1997
11/3 560/1997
Sdělení
k sestavování finančního výkazu o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2-04 U)
Referent:
Ing. Kinšt,
tel. 2454 3204
Ing. Zadrobílková,
tel. 2454 3179
K zajištění sledování závazných ukazatelů, tak jak vyplývají ze zákona č. 315/1996 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1997, a s odkazem na § 20 zákona č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších úprav, Ministerstvo financí sděluje:
Ve finančním výkazu Fin RO 2-04 U se v oddíle VII - Závazné a doplňující ukazatele státního rozpočtu (výkaz je stanoven opatřením MF ČR č.j. 283/51 437/1996 ze dne 11. října 1996) uvedou tyto vybrané závazné a doplňující ukazatele státního rozpočtu:
pojistné na důchodové pojištění,
mzdové prostředky ve státní správě,
individuální investiční výdaje RO,
individuální investiční dotace PO,
individuální investiční dotace podnikatelským subjektům,
individuální investiční dotace obcím,
individuální investiční dotace občanským sdružením,
individuální investiční dotace ostatním subjektům,
neinvestiční institucionální výdaje na výzkum a vývoj,
investiční institucionální výdaje na výzkum a vývoj.
Po této úpravě má oddíl VII finančního výkazu Fin RO 2-04 U obsah uvedený v příloze.
Ostatní závazné ukazatele, které vyplývají ze zákona o rozpočtu, budou získány z údajů, které jsou obsaženy v jiných částech výkazu Fin RO 2-04 U.
Ředitel odboru 11 - státního rozpočtu:
Ing. Eduard Janota, v. r.
VII. Závazné a doplňující ukazatele státního rozpočtu
-----------------------------------------------------------------------------------
    Název ukazatele        Číslo  Schválený  Rozpočet   Výsledek od
                   řádku  rozpočet  po změnách  počátku roku
-----------------------------------------------------------------------------------
       text            r    71      72      73
-----------------------------------------------------------------------------------
Pojistné na důchodové pojištění    7010
-----------------------------------------------------------------------------------
Mzdové prostředky ve státní správě  7020
-----------------------------------------------------------------------------------
Individuální investiční výdaje RO   7030
-----------------------------------------------------------------------------------
Individuální investiční dotace PO   7040
-----------------------------------------------------------------------------------
Individuální investiční dotace
podnikatelským subjektům       7050
-----------------------------------------------------------------------------------
Individuální investiční dotace
obcím                 7060
-----------------------------------------------------------------------------------
Individuální investiční dotace
občanským sdružením          7070
-----------------------------------------------------------------------------------
Individuální investiční dotace
ostatním subjektům          7080
-----------------------------------------------------------------------------------
Neinvestiční institucionální
výdaje na výzkum a vývoj       7090
-----------------------------------------------------------------------------------
Investiční institucionální
výdaje na výzkum a vývoj       7100
-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------