Opatření ze dne 28.3.1997 k zavedení Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin

30.4.1997 | Sbírka:  OP11/97 | Částka:  32/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 671/80-03
Pasivní derogace: 6/2002 (OP), 46/2000 (OP)