Zákon ze dne 12.7.1997 o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997

15.7.1997 | Sbírka:  162/1997 Sb. | Částka:  58/1997ASPI

Vztahy

Prováděcí: OP24/97, OP23/97, OP20/97
Pasivní derogace: 269/1998 Sb.
162/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. července 1997
o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997
Změna: 269/1998 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Ministerstvo financí vydá státní dluhopisy v rozsahu až 5,0 mld. Kč na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997 a v roce 1998.
(2) Doba splatnosti vydaných dluhopisů podle odstavce 1 je do 15 let ode dne účinnosti tohoto zákona.
§ 2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.