Vyhláška ze dne 22.10.1999 o vydání bankovek po 2 000 Kč vzoru 1999

9.11.1999 | Sbírka:  242/1999 Sb. | Částka:  81/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
242/1999 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 22. října 1999
o vydání bankovek po 2 000 Kč vzoru 1999
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
Dnem 1. prosince 1999 se vydávají do oběhu bankovky po 2 000 Kč vzoru 1999 (dále jen "bankovka vzoru 1999").
§ 2
(1) Bankovka vzoru 1999 má stejné rozměry včetně přípustné tolerance jako bankovka po 2 000 Kč vzoru 1996 1) (dále jen "bankovka vzoru 1996"). Pro bankovku vzoru 1999 je použit papír stejné kvality a zabarvení, s ochranným okénkovým proužkem a vodoznakem stejným jako u bankovky vzoru 1996.
(2) Bankovkový papír použitý pro tisk bankovek vzoru 1999 je opatřen viditelnými oranžovými ochrannými vlákny o délce 6 mm.
(3) Bankovkový papír u bankovky vzoru 1999 je rovněž opatřen ochranným iridiscentním pruhem o šířce 20 mm s povolenou tolerancí 0,5 mm, umístěným na lícní straně ve vzdálenosti 130 mm od levého kraje bankovky s tolerancí posunu 3 mm. Ochranný iridiscentní pruh je průhledný, slabě stříbřitě zbarvený a při určitém úhlu dopadu světla získává zlaté zabarvení s kovovým leskem. Při pravém okraji ochranného iridiscentního pruhu jsou shora dolů negativně vyznačena čísla "2 000".
(4) Ochranná soutisková značka u bankovek vzoru 1999 má v průhledu proti světlu podobu písmen "ČR", umístěných v bílé kruhové ploše. Část ochranné soutiskové značky viditelná na lícní straně je vytištěna v barvě fialové, část ochranné soutiskové značky viditelná na rubové straně je vytištěna v barvě olivově zelené.
§ 3
(1) Na líci i na rubu bankovky vzoru 1999 jsou vyobrazení a texty stejné jako u bankovky vzoru 1996. Pro jejich vytištění se s výjimkou letopočtu používají stejné tiskové techniky jako u bankovky vzoru 1996.
(2) Letopočet vydání bankovky na lícní straně je vytištěn tiskem z plochy v barvě šedozelené a je vyznačen číslem "1999".
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 1999.
Guvernér:
v z. Ing. Dědek, CSc. v. r.
viceguvernér
1) Vyhláška č. 226/1996 Sb., o vydání bankovek po 2 000 Kč.