Oznámení ze dne 6.6.2001 o vydání opatření č.3, kterým se mění opatření České národní banky č. 8 ze dne 23. listopadu 2000, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

17.7.2001 | Sbírka:  27/2001 (OP) | Částka:  92/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 57/2000 (OP)
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
3/2001
OPATŘENÍ
ze dne 6. června 2001,
kterým se mění opatření České národní banky č. 8 ze dne 23. listopadu 2000, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních banka České národní bance
Česká národní banka podle § 41 odst. 2 a 3 zákona České národní rady č. 6/1993., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl.I
V příloze č. 4 se základní charakteristika a obsahová náplň výkazů, stanovená sestavami Základní popis datového souboru a Věcný obsah datových oblastí v datovém souboru, nahrazuje pro výkazy Bil(ČNB)4-01, V(ČNB)6-36, V(ČNB)7-12, V(ČNB)8-12, V(ČNB)20-04, V(ČNB)51-12, Dev(ČNB)11-12, Dev(ČNB)20-98 a E(ČNB)5-04 zněním uvedeným v příloze tohoto opatření.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 28. června 2001.
Guvernér
doc. Ing. Tůma, CSc. v.r.
Sekce statistiky odpovědný zaměstnanec:
Ing. Karnet, CSc.,
linka 4446
Příl.
Změněné základní charakteristiky a obsahové náplně výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
------------------------------------------------------------------
* Příloha nebyla do ASPI zařazena.