Vládní nařízení ze dne 30.1.1931, kterým se prodlužuje opětně platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém

10.2.1931 | Sbírka:  17/1931 Sb. | Částka:  9/1931ASPI

Vztahy

Nadřazené: 329/1920 Sb.
Aktivní derogace: 17/1931 Sb., 305/1922 Sb.
Pasivní derogace: 17/1931 Sb.
17/1931 Sb. z. a n.
Vládní nařízení
ze dne 30. ledna 1931,
kterým se prodlužuje opětně platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb.z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 75zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb.z. a n.:
Čl.I
Platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vl. nař.ř č. 305/1922 Sb.z. a n., ve znění vládního nařízení ze dne 29. srpna 1924, č. 192 Sb.z. a n., prodlužuje se do 31. prosince 1932.
Čl.II
Nařízení toto nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1931. Provedou je všichni členové vlády.
Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Meissner v. r.
Bechyně v. r.
Mlčoch v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Matoušek v. r.,
též za ministra Dr. Engliše
Dr. Viškovský v. r.,
též za ministra Bradáče