Zákon ze dne 19.12.1931, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné

24.12.1931 | Sbírka:  213/1931 Sb. | Částka:  98/1931ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 213/1931 Sb., 438/1919 Sb.
Pasivní derogace: 213/1931 Sb.
213/1931 Sb.
Zákon
ze dne 19. prosince 1931,
kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Lhůta jednoho roku, která jest stanovena v § 28, č. 4 zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace, a která byla prodloužena zákonem ze dne 15. července 1920, č. 444 Sb. z. a n., do konce roku 1924, zákonem ze dne 18. prosince 1924, č. 294 Sb. z. a n., do konce roku 1930 a zákonem ze dne 19. prosince 1930, č. 191 Sb. z. a n., do konce roku 1931, prodlužuje se opět, a to do konce roku 1932.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1932. Provede jej ministr veřejných prací v dohodě s ministry financí, průmyslu, obchodu a živností, spravedlnosti a zemědělství.
T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.
Dostálek v. r.