Sdělení ze dne 26.9.2002 o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělávání (KKOV)

11.10.2002 | Sbírka:  441/2002 Sb. | Částka:  154/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP19/98
441/2002 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 26. září 2002
o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. ledna 2003 změny a doplňky Klasifikace kmenových oborů vzdělání (dále jen "klasifikace KKOV"), zavedené opatřením Českého statistického úřadu ze dne 16. června 1998 (uveřejněným v částce 68/1998 Sb.) a aktualizované opatřením ze dne 9. září 1999 (uveřejněným v částce 72/1999 Sb.). Změny a doplňky jsou vypracovány na základě úprav studijních oborů vysokých škol Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Přehled změn a doplňků je uveden v příloze k tomuto sdělení.
Platné znění klasifikace KKOV včetně změn a doplňků bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu (www.czso.cz).
Změny a doplňky klasifikace KKOV jsou k dispozici také na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Josefská 6, Praha 1.
Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.
Příl.
Změny KKOV
+-----------------------------------+-----------------------------------+----------------------+
|Nově od 1. ledna 2003       |Stávající             |Poznámka       |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|   -     |  -       |15-13-R,T,V   |Biofyzika    |zrušený obor     |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|16-03-R,T,V  |Ekologie      |15-14-R,T,V   |Ekologie     |změna kódu, původně  |
|        |          |         |         |15-14-R,T,V nahrazeno |
|        |          |         |         |16-03-R,T,V      |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|16-01-L,M,N  |Ekologie      |16-01-      |Ekologie     |zrušeny stupně R,T,V, |
|        |a ochrana     |L,M,N,R,T,V   |a ochrana    |nahrazené kódem    |
|        |prostředí     |         |prostředí    |16-04-R,T,V Ochrana  |
|        |          |         |         |prostředí       |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|16-04-R,T,V  |Ochrana      |         |         |nově doplněný kód,  |
|        |prostředí     |  -      |  -      |obor přeřazen z 16-01-|
|        |          |         |         |L,M,N,R,T,V Ekologie |
|        |          |         |         |a ochrana prostředí  |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|  -     |  -       |21-06-V     |Metalurgie    |zrušený obor     |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|  -     |  -       |21-08-R     |Metalurgická   |zrušený obor     |
|        |          |         |technologie   |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|21-09-R,T,V  |Metalurgické    |21-09-T,V    |Metalurgické   |doplněn stupeň R   |
|        |inženýrství    |         |inženýrství   |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|23-01-R,T,V  |Strojní      |23-01-T,V    |Strojní     |doplněn stupeň R   |
|        |inženýrství    |         |inženýrství   |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|26-02-R,T,V  |Elektrotechnologie |  -      |   -     |nový kmenový obor   |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|28-11-R,T,V  |Chemie       |28-11-R,T,V   |Chemie      |změna názvu      |
|        |a technologie   |         |a technologie  |           |
|        |paliv       |         |paliv      |           |
|        |          |         |a prostředí   |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|31-06-R,T,V  |Textilní      |31-06-T,V    |Textilní     |doplněn stupeň R   |
|        |inženýrství    |         |inženýrství   |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|33-01-R,T,V  |Dřevařské     |33-01-T,V    |Dřevařské    |doplněn stupeň R   |
|        |inženýrství    |         |inženýrství   |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|36-08-R,T,V  |Pozemní stavby   |36-08-T     |Pozemní stavby  |doplněn stupeň R,V  |
|        |a architektura   |         |a architektura  |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|37-08-R,T,V  |Dopravní      |37-08-T     |Dopravní     |doplněn stupeň R,V  |
|        |inženýrství    |         |inženýrství   |           |
|        |a spoje      |         |a spoje     |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|  -     |   -      |37-09-R     |Dopravní     |zrušený obor     |
|        |          |         |technologie   |           |
|        |          |         |a spoje     |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|  -     |   -      |37-10-R,T,V   |Technika     |zrušený obor     |
|        |          |         |a technologie  |           |
|        |          |         |v dopravě    |           |
|        |          |         |a spojích    |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|  -     |   -      |39-03-R,T,V   |Kybernetika   |zrušený obor     |
|        |          |         |a řídicí     |           |
|        |          |         |technika     |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|  -     |   -      |39-10-R,T,V   |Fyzikální    |zrušený obor     |
|        |          |         |a materiálové  |           |
|        |          |         |inženýrství   |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|39-11-R,T,V  |Materiálové    |39-11-T,V    |Materiálové   |doplněn stupeň R   |
|        |vědy        |         |vědy       |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|  -     |   -      |39-12-R,T,V   |Speciální    |zrušený obor     |
|        |          |         |chemicko-    |           |
|        |          |         |biologické    |           |
|        |          |         |obory      |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|  -     |   -      |39-13-R,T,V   |Aplikace     |zrušený obor     |
|        |          |         |přírodních věd  |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|39-14-R,T,V  |Krajinné      |39-14-T,V    |Krajinné     |doplněn stupeň R   |
|        |inženýrství    |         |inženýrství   |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|  -     |   -      |39-15-R     |Krajinářství   |zrušený obor     |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|  -     |   -      |39-16-R,T,V   |Biomedicínské  |zrušený obor     |
|        |          |             |inženýrství -  |           |
|        |          |         |bionika     |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|  -     |   -      |39-18-R,T,V   |Aplikované vědy |zrušený obor     |
|        |          |         |a informatika  |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|41-01-R,T,V  |Zemědělské     |41-01-T,V    |Zemědělské    |doplněn stupeň R   |
|        |inženýrství    |         |inženýrství   |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|41-07-R,T,V  |Lesní       |41-07-T,V    |Lesní      |doplněn stupeň R   |
|        |inženýrství    |         |inženýrství   |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|41-08-R,T,V  |Zahradnické    |41-08-T,V    |Zahradnické   |doplněn stupeň R   |
|        |inženýrství    |         |inženýrství   |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|41-09-R,T,V  |Zahradní a     |41-09-T,V    |Zahradní a    |doplněn stupeň R   |
|        |krajinářská    |         |krajinářská   |           |
|        |architektura    |         |architektura   |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|53-41-     |Ošetřovatelství  |53-41-      |Ošetřovatelství |doplněn stupeň T   |
|E,H,J,M,N,R,T |          |E,H,J,M,N,R,   |         |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|53-45-     |Specializace    |53-45-      |Specializace ve |doplněn stupeň V   |
|M,N,R,T,V   |ve zdravotnictví  |M,N,R,T,V    |zdravotnictví  |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|65-01-R,T,V  |Řízení cestovního |  -      |    -     |nový kmenový obor   |
|        |ruchu       |         |         |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|75-03-R,T,V  |Učitelství pro   |75-03-T,V    |Učitelství pro  |doplněn stupeň R   |
|        |základní školy   |         |základní školy  |           |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|82-07-R,T,V  |Literární tvorba  |  -      |    -     |nový kmenový obor   |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
|  -     |   -      |91-14-R,T,V   |Civilní ochrana |zrušený obor     |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+----------------------+