Sdělení ze dne 3.12.2008 o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

15.12.2008 | Sbírka:  430/2008 Sb. | Částka:  139/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 495/2003 Sb.
Pasivní derogace: 340/2011 Sb.
430/2008 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 3. prosince 2008
o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. ledna 2009 aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (dále jen „MKN-10“).
Český statistický úřad zavedl MKN-10 sdělením č. 495/2003 Sb., o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10). MKN-10 je určena zejména pro statistiku příčin smrti, pro sledování zdravotního stavu obyvatel (např. zdravotnické registry, pracovní neschopnost) a pro účely zdravotního a sociálního pojištění. Náležitosti a podrobnosti použití MKN-10 určují metodické pokyny pro jednotlivé agendy a práce, kde je tato klasifikace požadována.
Platné znění aktualizované MKN-10 bude k dispozici v knižní podobě v nakladatelství BOMTON agency, s.r.o., Dušní 112/16, 110 00 Praha 1 a v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz) a Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (www.uzis.cz).
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.