Sdělení ze dne 18.12.2003 o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

31.12.2003 | Sbírka:  495/2003 Sb. | Částka:  160/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Pasivní derogace: 290/2019 Sb., 464/2017 Sb., 426/2012 Sb., 340/2011 Sb., 430/2008 Sb.
495/2003 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 18. prosince 2003
o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Změna: 430/2008 Sb.
Změna: 340/2011 Sb.
Změna: 426/2012 Sb.
Změna: 464/2017 Sb.
Změna: 290/2019 Sb.
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, vydává s účinností od 1. ledna 2004 Mezinárodní statistickou klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů (dále jen "klasifikace MKN-10").
Klasifikace MKN-10 je shodná s Mezinárodní statistickou klasifikací nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN), která byla zavedena opatřením ČSÚ ze dne 5. května 1993 (uveřejněno v částce 39/1993 Sb.).
Platné znění klasifikace MKN-10 je k dispozici v knižní podobě a v elektronické podobě v Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 (P.O.BOX 60).
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Pozn. ASPI: Aktualizace klasifikace byly oznámeny sděleními č. 430/2008 Sb., 340/2011 Sb., 426/2012 Sb., 464/2017 Sb. a 290/2019 Sb.