Sdělení ze dne 13.11.2011 o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

23.11.2011 | Sbírka:  340/2011 Sb. | Částka:  119/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 430/2008 Sb., 495/2003 Sb.
Pasivní derogace: 426/2012 Sb.
340/2011 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 13. listopadu 2011
o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2012 aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (dále jen „MKN-10“).
Aktualizované znění klasifikace MKN-10 nahrazuje dosavadní MKN-10, kterou Český statistický úřad oznámil sdělením č. 430/2008 Sb., o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10), platnou od 1. ledna 2009.
MKN-10 je určena zejména pro statistiku příčin smrti, pro sledování zdravotního stavu obyvatel (např. zdravotnické registry, pracovní neschopnost) a pro účely zdravotního a sociálního pojištění. Náležitosti a podrobnosti použití MKN-10 určují metodické pokyny pro jednotlivé agendy a práce, kde je tato klasifikace požadována.
Platné znění aktualizované MKN-10 bude k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz) a Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (www.uzis.cz).
Předsedkyně:
doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.