Vyhláška ze dne 31.7.2009 o vydání zlatých mincí "Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově" po 2 500 Kč

21.8.2009 | Sbírka:  263/2009 Sb. | Částka:  78/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
263/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 31. července 2009
o vydání zlatých mincí „Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově“ po 2 500 Kč
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:
§ 1
(1) Dnem 7. října 2009 se v rámci cyklu „Kulturní památky technického dědictví“ vydávají zlaté mince Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově“ po 2 500 Kč (dále jen „mince“).
(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen zvláštní provedení“).
(3) Mince v běžném i ve zvláštním provedení se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 7,78 g, její průměr 22 mm a síla 1,7 mm. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká. Při ražbě mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení je přípustná odchylka průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %.
§ 2
(1) Na lícní straně mince je kompozice stylizovaných heraldických zvířat z velkého státního znaku. Nahoře je český lev, pod ním je moravská orlice a slezská orlice. Pod kompozicí heraldických zvířat je dvouřádkový název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „2500 Kč“. Po celém obvodu mince je v opisu název cyklu „KULTURNÍ PAMÁTKY TECHNICKÉHO DĚDICTVÍ“. Jednotlivá slova opisu jsou mezi sebou oddělena tečkami. Značka mincovny, která minci razila, je umístěna při spodním okraji mince.
(2) Na rubové straně mince je ve středu mincovního pole větrný mlýn v Ruprechtově. Při spodním okraji zobrazení větrného mlýnu je dvouřádkový nápis „VĚTRNÝ MLÝN V RUPRECHTOVĚ“ a ročník ražby „2009“. Pod ročníkem ražby je umístěna iniciála autora výtvarného návrhu mince, akademického sochaře Jiřího Harcuby, která je tvořena písmenem „H“.
(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2009.
Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
Příloha
Vyobrazení zlaté mince „Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově“ (lícní a rubová strana)