Vyhláška ze dne 10.11.2009, kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení národních výborů

18.11.2009 | Sbírka:  399/2009 Sb. | Částka:  129/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb.
399/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 2009,
kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení národních výborů
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 14 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
Zrušuje se:
1. Domovní řád schválený VI. zasedáním Národního výboru města Brna dne 23. září 1977.
2. Vyhláška Okresního národního výboru ve Vyškově o rozšíření působnosti stavebních úřadů MěstNV Bučovice, Ivanovice na Hané, Rousínov, Slavkov u Brna a Vyškov.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
Ministr:
Ing. Vondruška v. r.