Vyhláška ze dne 22.4.1938 o vydání niklových pětikorun

28.4.1938 | Sbírka:  88/1938 Sb. | Částka:  27/1938ASPI

Vztahy

Nadřazené: 36/1937 Sb.
Pasivní derogace: 164/1941 Sb.
88/1938 Sb.
Vyhláška
ministra financí
ze dne 22. dubna 1938
o vydání niklových pětikorun.
Podle ustanovení § 2 zákona ze dne 11. března 1937, č. 36 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 9. června 1932, č. 94 Sb. z. a n., o nové soustavě drobných peněz, vyhlašuji:
Niklové pětikoruny, ražené podle § 1 zák. č. 36/1937 Sb. z. a n., počne Národní banka Československá vydávati u svého hlavního ústavu a všech svých filiálek dne 2. května 1938.
Dosavadní stříbrné pětikoruny zůstávají nadále zákonným platidlem; lhůta, po kterou budou ještě platiti, bude vyhlášena později.
Dr. Kalfus v. r.