Vyhláška ze dne 5.5.1941 o stažení korunových mincí a niklových pětikorun

9.5.1941 | Sbírka:  164/1941 Sb. | Částka:  51/1941ASPI

Vztahy

Nadřazené: 202/1938 Sb.
Aktivní derogace: 88/1938 Sb.
Pasivní derogace: 24/1945 Sb.II, 267/1941 Sb.
164/1941 Sb.
Vyhláška
ministra financí
ze dne 5. května 1941
o stažení korunových mincí a niklových pětikorun.
Změna: 267/1941 Sb.
Podle § 3, odst. 1, písm. a) vládního nařízení ze dne 28. září 1938, č. 202 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soustavě drobných peněz a o akciové bance cedulové, vyhlašuji:
Korunové mince, vydané podle vládního nařízení ze dne 26. května 1922, č. 155 Sb., a podle vyhlášky Bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 26. května 1922, č. 156 Sb., jakož i niklové pětikoruny, vydané podle vyhlášky ministra financí ze dne 22. dubna 1938, č. 88 Sb., přestanou býti dnem 31. července 1941 zákonným platidlem.
Od 1. srpna 1941 do 30. listopadu 1941 budou hlavní ústav a všechny filiálky Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze, jakož i poštovní úřady tyto z oběhu vzaté mince již jen vyměňovati u svých pokladen.
Po 30. listopadu 1941 jest jakákoli výměna těchto mincí vyloučena.
Dr. Kalfus v. r.