Vyhláška ze dne 6.12.2010, kterou se mění vyhláška č. 386/2009 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2010

15.12.2010 | Sbírka:  367/2010 Sb. | Částka:  133/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 386/2009 Sb.
367/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2010,
kterou se mění vyhláška č. 386/2009 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2010
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:
Čl. I
V příloze č. 1 částech I a II vyhlášky č. 386/2009 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2010, se položka číslo 3. P 4-01 Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví zrušuje.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Předsedkyně:
doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.