Sdělení ze dne 6.5.2011 o vydání rozhodnutí č. SMP/6/04.2011-2 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 6 - "Velkobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity" (společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.)

6.5.2011 | Sbírka:  47/2011 (TV) | Částka:  6/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.