Oznámení ze dne 6.5.2011 o Vyhlášení výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městské sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací ve městech

6.5.2011 | Sbírka:  48-60/2011 (TV) | Částka:  6/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
46-53 (TV)
Obsah částky 6 Telekomunikačního věstníku
B.
Informativní část
46. Sdělení o vydání rozhodnutí čj. 39 160/2009-606/XVI. vyř. ze dne 29. 4. 2010 a čj. 78 443/2010-603 ze dne 25. 2. 2011 ve věci sporu o uzavření smlouvy podle § 72a zákona o elektronických komunikacích
47. Sdělení o vydání rozhodnutí č. SMP/6/04.2011-2 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 6 - „Velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity“ (společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.)
48. Oznámení Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městské sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v Praze
49. Oznámení Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městské sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v Českých Budějovicích
50. Oznámení Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městské sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v Plzni
51. Oznámení Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městské sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v Karlových Varech
52. Oznámení Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městské sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v Ústí nad Labem
53. Oznámení Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městské sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v Liberci
54. Oznámení Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městské sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v Hradci Králové
55. Oznámení Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městské sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v Pardubicích
56. Oznámení Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městské sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v Olomouci
57. Oznámení Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městské sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v Ostravě
58. Oznámení Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městské sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací ve Zlíně
59. Oznámení Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městské sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v Brně
60. Oznámení Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městské sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v Jihlavě