Sdělení ze dne 26.8.2013 o prodloužení lhůty pro doručení otázek k textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

26.8.2013 | Sbírka:  24/2013 (TV) | Částka:  11/2013ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 23/2013 (TV)