Daňový expert

Daňový expert

Autor:


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970Daňový EXPERT je odborný časopis pro pokročilé daňové specialisty obsahující komentáře, výklady a analýzy k aktuálním daňovým i souvisejícím předpisům.
Součástí předplatné je zdarma přístup do online archivu časopisu Daňový expert. Za jednu cenu tak získáte nyní 2 verze časopisu - tištěnou a online. Daňový expert je specializovaný dvouměsíčník, jehož prioritou je vysoká odborná úroveň a aktuálnost garantovaná renomovanými členy redakční rady. V časopisu naleznete:

zásadní články ke změnám daňových předpisů v širších souvislostech
odborné názory usilující o řešení problémů z daňové praxe
komentovaná významná rozhodnutí soudů v daňových sporech
výkladové možnosti problematických ustanovení výrazně ovlivňujících praxi
věcné diskuse směřující k jednotnému výkladu pravidel v daňové oblasti
objektivní informace z vývoje daňové a související legislativy
příspěvky z pohledu daňových poradců, soudců, advokátů, auditorů, státní správy

Časopis řídí a kvalitní výběr příspěvků garantuje redakční rada ve složení: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., Ing. Tomáš Hajdušek, JUDr. Ing. Lubomír Janoušek, JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D., prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Ing. Jiří Nekovář, Ing. Bc. Jiří Nesrovnal,  Ing. Jan Rambousek,  Ph.D, doc. JUDr. Ivana Štenglová, Ing. Ivo Šulc.Prolistujte si časopis Daňový expert a seznamte se s kvalitou všech článků.
Časopis lze objednat samostatně nebo jako součást předplatného kombinující tištěné časopisy a portál www.danarionline.cz v nejvyšší verzi Daňový expert.