Jurisprudence

Jurisprudence

Autor:


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970Časopis Jurisprudence se od letošního roku stal oficiálním akademickým časopisem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Nadále zde budou publikovány příspěvky s důrazem na kvalitu zpracování tématu, návaznost na probíhající odborný diskurs, citaci relevantní judikatury a literatury, a také s možným přesahem do jiných právních oborů nebo mimo hranice našeho právního řádu. Byl zaveden přehlednější systém členění přípsěvků do rubrik:
- Statě a články - mimořádné odborné a přehledové příspěvky- Diskuse -  příspěvky vyjadřující subjektivní stanoviska autorů- Recenze a Zprávy z konferencí - nepravidelné rubriky- současně bude posílena rubrika věnovaná komentování judikatury, jemuž se časopis tradičně věnuje.
Tak jako právnická fakulta spolupracuje s řadou externích odborníků z jiných vysokých škol i z praxe a pořádá konference pro právnickou veřejnost, tak i Jurisprudence bude otevřeným prostorem pro diskusi nad odbornými tématy mezi představiteli nejširšího spektra právnického stavu. Budou zde publikovány ty nejlepší články a odborné příspěvky českých (a případně též zahraničních) právních specialistů s cílem přispívat k řešení aktuálních otázek právní teorie i praxe.
Předplatitelé časopisu mají volný přístup na webové stránky www.jurisprudence.cz s archivem článků od roku 1995.