Lesní zákon. Komentář

Lesní zákon. Komentář

Autor: Petr Dvořák, Jaroslav Drobník


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 4. 2010Komentář k lesnímu zákonu v platném znění se zapracovanou judikaturou a platným zněním prováděcích vyhlášek. Vhodná pomůcka pro vlastníky lesů a úředníky státní správy lesů. Lesní zákon z roku 1995 je prvou ucelenější reakcí na společensko-ekonomické změny v České republice po roce 1989. Vyjadřuje snahu vytvořit právní úpravu, která by vyhovovala nejen požadavkům pro hospodaření na velkých plochách státních lesů, ale i jiných vlastníků, včetně vlastníků menších lesů. Komentář zpracovali odborníci z Ministerstva zemědělství a Právnické fakulty UK.