Somatologie - pracovní sešit studenta, 2. vydání

Somatologie - pracovní sešit studenta, 2. vydání

Autor: Zuzana Adamová


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 20. 8. 2019Pracovní sešit studenta navazuje na učebnici Somatologie pro střední zdravotnické školy autorského kolektivu prof. Richarda Rokyty, doc. Dany Marešové a MUDr. Zuzany Adamové (Turkové).
Pracovní sešit obsahuje všechna témata oboru somatologie, která jsou podrobně vyložena v učebnici, a je tak vhodným materiálem k procvičení a osvojení probírané látky. Ve 2. vydání byl pracovní sešit doplněn o nové názorné příklady a obrázky.
Pro pedagogy je určen doplňující klíč k pracovnímu sešitu.