Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy

Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy

Autor: Vladimír Sládeček, Veronika Tomoszková


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 11. 2010Předkládaná publikace zachycuje aktuální stav správního soudnictví v České republice, Slovenské republice, Polsku, Rakousku, Německu a Francii. Kapitoly věnované jednotlivým státům se snaží dodržovat jednotnou strukturu, kromě úvodních vysvětlivek a závěrečných poznámek obsahují také prameny právní úpravy, organizaci správního soudnictví, pravomoc a příslušnost správních soudů a průběh řízení. Úvodní kapitola knihy vysvětluje samotný pojem správní soudnictví. Publikace je určena především studentům právnických fakult, ale může být vhodnou i pro praxi veřejné správy a pro právníky přicházející do styku se správním soudnictvím.