Státní mechanismus meziválečného Československa (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Státní mechanismus meziválečného Československa (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Autor: Karel Schelle


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 18. 6. 2019Státní mechanismus je souborem organizací a institucí, které realizují státní moc. Člení se zejména na státní orgány a donucovací složky. Je to tedy obsáhlý soubor orgánů a institucí, jež není možné obsáhnout v jedné knize. Proto jsou do předložené publikace věnované meziválečnému Československu zahrnuty jen základní složky státního mechanismu. Hlavní pozornost je zaměřena na ústavní instituce zakotvené nejprve v prozatímní ústavě z roku 1918, ale hlavně v ústavě z roku 1920. V návaznosti na to je podrobně rozebrána organizace veřejné správy s akcentem na župní zákon z roku 1920 a organizační zákon z roku 1927. Soudnictví, jež stejně jako správa bylo převzato z rakousko-uherské monarchie, rovněž doznalo v Československé republice výrazných změn. Konečně nebyly opomenuty ani orgány veřejné žaloby.