Teorie národního hospodářství

Teorie národního hospodářství

Autor: Jan Urban


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 3. 2010Na únor 2015 připravujeme čtvrté, aktualizované vydání.
Třetí, doplněné a rozšířené vydání. Cílem této knihy je vysvětlit čtenáři základní principy ekonomického uvažování a objasnit rozhodující vztahy mezi ekonomickými veličinami a jevy, nezbytné k porozumění hlavním ekonomickým problémům. Výklad se snaží omezit  použití formálního aparátu ekonomické teorie, důraz je kladen na národohospodářské a veřejně politické souvislosti ekonomie.
Autor knihy  působí jako vedoucí  katedry teorie národního hospodářství na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.