Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Daně a právo v praxi (Online)

Daně a právo v praxi (Online)

DANĚ A PRÁVO V PRAXI je jednou ze 3 verzí předplatného komplexní informační služby, která kombinuje odborný daňový portál www.danarionline.cz a tištěná periodika.
Základní verze DANĚ A PRÁVO V PRAXI obsahuje optimální výběr...

Judikatura Ústavního soudu 1993 - 2003

Judikatura Ústavního soudu 1993 - 2003

Pavel Varvařovský, Jiřina Gojová

Kniha je prvním souborným zpracováním veškeré judikatury Ústavního soudu za prvních deset let jeho existence.
Publikace je rozčleněna do tří částí - v první se zabývá procesními věcmi, v části druhé veškerou významnou...

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy

Speciál pro MŠ vychází každý sudý měsíc (6 x ročně) a je neoddělitelnou součástí časopisu Řízení školy (měsíčník, 40 stran). Objednáním přílohy budete automaticky dostávat i časopis Řízení školy.
Speciál poskytuje...

Otázky & odpovědi Online (Online)

Otázky & odpovědi Online (Online)

Jedinečná multioborová poradenská služba na portáluwww.otazkyaodpovedi.czPředplatné Otázky & odpovědi Online  zahrnuje:

možnost zadávat neomezené množství vlastních dotazů
neustále aktualizovanou databázi otázek Vašich...

Věstník právních předpisů Ústeckého kraje (Věstník)

Věstník právních předpisů Ústeckého kraje (Věstník)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ukládá každému kraji povinnost vydávat pro svůj územní obvod Věstník, v tiskové podobě. V tomto Věstníku jsou uveřejňovány právní předpisy kraje (obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje).

Věstník právních předpisů Pardubického kraje (Věstník)

Věstník právních předpisů Pardubického kraje (Věstník)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ukládá každému kraji povinnost vydávat pro svůj územní obvod Věstník, v tiskové podobě. V tomto Věstníku jsou uveřejňovány právní předpisy kraje (obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje).

Věstník právních předpisů Zlínského kraje (Věstník)

Věstník právních předpisů Zlínského kraje (Věstník)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ukládá každému kraji povinnost vydávat pro svůj územní obvod Věstník, v tiskové podobě. V tomto Věstníku jsou uveřejňovány právní předpisy kraje (obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje).

Věstník právních předpisů Olomouckého kraje (Věstník)

Věstník právních předpisů Olomouckého kraje (Věstník)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ukládá každému kraji povinnost vydávat pro svůj územní obvod Věstník, v tiskové podobě. V tomto Věstníku jsou uveřejňovány právní předpisy kraje (obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje).

Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje (Věstník)

Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje (Věstník)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ukládá každému kraji povinnost vydávat pro svůj územní obvod Věstník, v tiskové podobě. V tomto Věstníku jsou uveřejňovány právní předpisy kraje (obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje).

Věstník právních předpisů Plzeňského kraje (Věstník)

Věstník právních předpisů Plzeňského kraje (Věstník)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ukládá každému kraji povinnost vydávat pro svůj územní obvod Věstník, v tiskové podobě. V tomto Věstníku jsou uveřejňovány právní předpisy kraje (obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje).

Věstník právních předpisů Středočeského kraje (Věstník)

Věstník právních předpisů Středočeského kraje (Věstník)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ukládá každému kraji povinnost vydávat pro svůj územní obvod Věstník, v tiskové podobě. V tomto Věstníku jsou uveřejňovány právní předpisy kraje (obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje).

Věstník právních předpisů Královéhradeckého kraje (Věstník)

Věstník právních předpisů Královéhradeckého kraje (Věstník)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ukládá každému kraji povinnost vydávat pro svůj územní obvod Věstník, v tiskové podobě. V tomto Věstníku jsou uveřejňovány právní předpisy kraje (obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje).

Věstník právních předpisů Libereckého kraje (Věstník)

Věstník právních předpisů Libereckého kraje (Věstník)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ukládá každému kraji povinnost vydávat pro svůj územní obvod Věstník, v tiskové podobě. V tomto Věstníku jsou uveřejňovány právní předpisy kraje (obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje).

Věstník právních předpisů Karlovarského kraje (Věstník)

Věstník právních předpisů Karlovarského kraje (Věstník)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ukládá každému kraji povinnost vydávat pro svůj územní obvod Věstník, v tiskové podobě. V tomto Věstníku jsou uveřejňovány právní předpisy kraje (obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje).

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v otázkách a odpovědích

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v otázkách a odpovědích

Eva Dandová

2., aktualizované vydání
Kniha je určena nejširšímu okruhu čtenářů z řad zaměstnavatelů i zaměstnanců, živnostníků, inspektorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Odpovědi na otázky zde najdou všichni ti, kteří dnes...

Přehled judikatury ve věcech daně z přidané hodnoty

Přehled judikatury ve věcech daně z přidané hodnoty

Zuzana Hortová, Barbara Pořízková

Po vstupu České republiky do Evropské unie, která se snaží daň z přidané hodnoty postupně harmonizovat tak, aby nebyla součástí konkurenčního boje mezi jednotlivými členskými státy, nabyla na významu role judikatury Evropského...

Přehled judikatury: Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti I. / Loupež

Přehled judikatury: Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti I. / Loupež

Stanislav Rizman, Pavel Kučera, Karel Hasch, Antonín Draštík

Přehled představuje první část dvoudílného svazku mapujícího další významnou oblast kriminality, která je větší či menší měrou charakterizována násilným jednáním pachatele. Navazuje tak na předchozí (v pořadí už...

Přehled judikatury z oblasti stavebního práva

Přehled judikatury z oblasti stavebního práva

Michal Mazanec, Jitka Křenková

Komplexně pojatý přehled přináší judikaturu z oboru stavebního práva, zahrnující otázky práva veřejného i soukromého. Sborník judikatury shrnuje administrativistickou i civilistickou judikaturu (ostatně i četná cenná právní...

Právní systém v ČR II.

Právní systém v ČR II.

Tomáš Pohl, Petr Čech

4., přepracované vydání učebnice systému Certifikace a vzdělávání účetních v ČR Učebnice Právní systém v ČR II. je součástí souboru 15 učebnic, které svojí obsahovou náplní tvoří ucelenou soustavu učiva...

Teorie dopravních systémů

Teorie dopravních systémů

Otto Pastor, Antonín Tuzar

Publikace obsahuje systematický výklad teorie dopravních systémů včetně klasifikace úloh formulovaných v dopravních systémech, zavádí pojem dopravní sítě, ukazuje, jak tyto sítě vhodně zobrazit prostředky teorie grafů, uvádí...