Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Ekonomie, právo a hospodářská politika v českém prostředí

Ekonomie, právo a hospodářská politika v českém prostředí

Jiří Blažek, Herbert Heissler, Jan Kubíček, Dana Viktorová, Petr Wawrosz

Publikace představuje ucelenou kombinaci ekonomie, práva i hospodářské politiky, přináší základní poznatky z ekonomické a právní teorie. Upozorňuje, jak spolu souvisejí ekonomie, právo a hospodářská politika. Publikace obsahuje...

České maličkosti aneb jako by to trochu drhlo...

České maličkosti aneb jako by to trochu drhlo...

Pavel Varvařovský

Kniha sloupků Pavla Varvařovského, v nichž v podobě trefných postřehů glosuje současné dění a s humorem sobě vlastním se vyrovnává se situacemi, v nichž se ocitá jak v roli ombudsmana, tak v roli občana. Texty v knize, jež...

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení. 2., aktualizované a  rozšířené vydání (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení. 2., aktualizované a rozšířené vydání (E-kniha)

Petr Lavický

Čtenáři se do rukou dostává vyčerpávající přehled rozhodnutí a stanovisek týkajících se institutu bezdůvodného obohacení. Je sestaven tak, aby čtenáři poskytl ucelenou představu o rozhodovací činnosti soudů týkající se...

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení. 2., aktualizované a  rozšířené vydání

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení. 2., aktualizované a rozšířené vydání

Petr Lavický

Čtenáři se do rukou dostává vyčerpávající přehled rozhodnutí a stanovisek týkajících se institutu bezdůvodného obohacení. Je sestaven tak, aby čtenáři poskytl ucelenou představu o rozhodovací činnosti soudů týkající se...

Němčina v kadeřnictví a kosmetickém salónu, 2. vydání

Němčina v kadeřnictví a kosmetickém salónu, 2. vydání

Dana Vimrová

Druhé, rozšířené vydání konverzace v německém jazyce je určeno především studentům středních odborných škol a učebních oborů pro kadeřnice a kosmetičky. Může však také dobře posloužit již vyučeným nebo vystudovaným...

Právní aspekty outsourcingu (E-kniha)

Právní aspekty outsourcingu (E-kniha)

Jiří Černý, Martin Maisner

Smlouvy o outsourcingu patří v obchodních vztazích k nejsložitějším, protože musí předpokládat a ošetřit všechny problémy, které by mohly nastat. Tato monografie je zaměřena právě na takové problémy.
Autoři v knize...

Právní aspekty outsourcingu

Právní aspekty outsourcingu

Jiří Černý, Martin Maisner

Smlouvy o outsourcingu patří v obchodních vztazích k nejsložitějším, protože musí předpokládat a ošetřit všechny problémy, které by mohly nastat. Tato monografie je zaměřena právě na takové problémy.
Autoři v knize...

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení. 2., aktualizované a  rozšířené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení. 2., aktualizované a rozšířené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Petr Lavický

Čtenáři se do rukou dostává vyčerpávající přehled rozhodnutí a stanovisek týkajících se institutu bezdůvodného obohacení. Je sestaven tak, aby čtenáři poskytl ucelenou představu o rozhodovací činnosti soudů týkající se...

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení. 2., aktualizované a  rozšířené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení. 2., aktualizované a rozšířené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Petr Lavický

Čtenáři se do rukou dostává vyčerpávající přehled rozhodnutí a stanovisek týkajících se institutu bezdůvodného obohacení. Je sestaven tak, aby čtenáři poskytl ucelenou představu o rozhodovací činnosti soudů týkající se...

Komplet: Občanské právo československé (Všeobecné nauky a Vlastnické právo)

Komplet: Občanské právo československé (Všeobecné nauky a Vlastnické právo)

Jaromír Sedláček

Ve dvou svazcích přetiskujeme čtyři práce představitele normativní právnické školy prof. Jaromíra Sedláčka (1885-1945), jenž patřil k našim nejrespektovanějším právním vědcům. Ve svých pracích dokázal propojit filozofickou...

Management - učíme se od těch nejlepších (E-kniha)

Management - učíme se od těch nejlepších (E-kniha)

Frank Arnold

Kniha předního německého odborníka v oblasti managementu klade znepokojivé otázky: Jak si má člověk vysvětlit působivé životní úspěchy tak rozdílných osobností, jako jsou Herbert von Karajan a Madonna, Alexander von Humboldt a...

Culpa in contrahendo (E-kniha)

Culpa in contrahendo (E-kniha)

Zbyněk Matula

Monografie představuje tuzemskou teorií a praxí stále poněkud opomíjený institut předsmluvní odpovědnosti.
Těžištěm knihy je konstrukce vlastní koncepce culpa in contrahendo v českém právu, kdy jsou komparativní poznatky...

Management - učíme se od těch nejlepších

Management - učíme se od těch nejlepších

Frank Arnold

Kniha předního německého odborníka v oblasti managementu klade znepokojivé otázky: Jak si má člověk vysvětlit působivé životní úspěchy tak rozdílných osobností, jako jsou Herbert von Karajan a Madonna, Alexander von Humboldt a...

Nemůžete na semináři učit dítě jezdit na kole

Nemůžete na semináři učit dítě jezdit na kole

překlad B. Švehlová, David H. Sandler

Systém o 7 krocích Sandlerova institutu prodeje pro úspěšný prodej   „Učit se profesionálně prodávat je do velké míry jako učit se jízdě na kole. Lidé se neučí na semináři prodávat, ale zesílený výcvik na semináři je...

Culpa in contrahendo

Culpa in contrahendo

Zbyněk Matula

Monografie představuje tuzemskou teorií a praxí stále poněkud opomíjený institut předsmluvní odpovědnosti.
Těžištěm knihy je konstrukce vlastní koncepce culpa in contrahendo v českém právu, kdy jsou komparativní poznatky...

Meritum Nevýdělečné organizace 2012

Meritum Nevýdělečné organizace 2012

Meritum Nevýdělečné organizace 2012 je ucelený průvodce fungováním nestátních neziskových organizací v roce 2012 v  komfortní a přehledné struktuře. Meritum poskytuje maximálně jednoduchý systém v přesném a rychlém...

Zákon o vinohradnictví a vinařství. Komentář (E-kniha)

Zákon o vinohradnictví a vinařství. Komentář (E-kniha)

Ondřej Kunc, Jana Tkáčiková, Tomáš Rada

Komentář zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů směřuje na výklad podmínek provozování vinohradnictví a vinařství v České republice, a to včetně zapracování výkladu posledně...

Zákon o vinohradnictví a vinařství. Komentář

Zákon o vinohradnictví a vinařství. Komentář

Ondřej Kunc, Jana Tkáčiková, Tomáš Rada

Komentář zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů směřuje na výklad podmínek provozování vinohradnictví a vinařství v České republice, a to včetně zapracování výkladu posledně...

Listina základních práv a svobod. Komentář (E-kniha)

Listina základních práv a svobod. Komentář (E-kniha)

Ivo Pospíšil, Tomáš Langášek, Vojtěch Šimíček, Eliška Wagnerová

Významné dílo z oblasti ústavního práva
V komentářové literatuře byla dosud věnována pozornost především Ústavě České republiky, pravomocím ústavních orgánů a vzájemným vztahům mezi nimi. Základní práva a svobody...

Listina základních práv a svobod. Komentář

Listina základních práv a svobod. Komentář

Ivo Pospíšil, Tomáš Langášek, Vojtěch Šimíček, Eliška Wagnerová

Významné dílo z oblasti ústavního práva
V komentářové literatuře byla dosud věnována pozornost především Ústavě České republiky, pravomocím ústavních orgánů a vzájemným vztahům mezi nimi. Základní práva a svobody...