Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Přehled judikatury. Směnečná judikatura

Přehled judikatury. Směnečná judikatura

Zdeněk Kovařík

Již 4. vydání směnečné judikatury - aktualizované a rozšířené!
Další vydání úspěšné publikace podstatně rozšiřuje nabídku nezbytné judikatury, kterou by měl znát každý právník který přichází do styku se směnkami....

Veřejné finance, 2., aktualizované vydání

Veřejné finance, 2., aktualizované vydání

Bojka Hamerníková, Alena Maaytová

Další, aktualizované vydání úspěšné publikace, jejímiž autoři je řada odborníků z několika českých vysokých škol, přináší odpovědi na mnoho aktuálních otázek v teoretické i praktické rovině. Struktura textu je...

Veřejné finance, 2., aktualizované vydání

Veřejné finance, 2., aktualizované vydání

Bojka Hamerníková, Alena Maaytová

Další, aktualizované vydání úspěšné publikace, jejímiž autoři je řada odborníků z několika českých vysokých škol, přináší odpovědi na mnoho aktuálních otázek v teoretické i praktické rovině. Struktura textu je...

Přehled judikatury. Směnečná judikatura (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury. Směnečná judikatura (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Zdeněk Kovařík

Již 4. vydání směnečné judikatury - aktualizované a rozšířené!
Další vydání úspěšné publikace podstatně rozšiřuje nabídku nezbytné judikatury, kterou by měl znát každý právník který přichází do styku se směnkami....

Přehled judikatury. Směnečná judikatura (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled judikatury. Směnečná judikatura (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Zdeněk Kovařík

Již 4. vydání směnečné judikatury - aktualizované a rozšířené!
Další vydání úspěšné publikace podstatně rozšiřuje nabídku nezbytné judikatury, kterou by měl znát každý právník který přichází do styku se směnkami....

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Rozsudky velkého senátu, výběr. Svazek I (1999-2000) (E-kniha)

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Rozsudky velkého senátu, výběr. Svazek I (1999-2000) (E-kniha)

Ján Šikuta, Eva Hubálková

Publikace je prvním svazkem řady uveřejňující nejvýznamnější rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Jedná se o výběr rozhodnutí, která se výrazně zapsala do právního povědomí v oblasti lidských práv a základních...

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Rozsudky velkého senátu, výběr. Svazek I (1999-2000)

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Rozsudky velkého senátu, výběr. Svazek I (1999-2000)

Ján Šikuta, Eva Hubálková

Publikace je prvním svazkem řady uveřejňující nejvýznamnější rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Jedná se o výběr rozhodnutí, která se výrazně zapsala do právního povědomí v oblasti lidských práv a základních...

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Formální náležitosti podání (E-kniha)

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Formální náležitosti podání (E-kniha)

Eva Hubálková

Publikace je praktickou příručkou vysvětlující základní pojmy řízení před Evropským soudem počínaje druhy řízení, stranami, kompetencí soudu, vyčerpání právních prostředků nápravy, výkonem rozsudků, překážkou věci...

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Formální náležitosti podání

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Formální náležitosti podání

Eva Hubálková

Publikace je praktickou příručkou vysvětlující základní pojmy řízení před Evropským soudem počínaje druhy řízení, stranami, kompetencí soudu, vyčerpání právních prostředků nápravy, výkonem rozsudků, překážkou věci...

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních.  Komentář

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních. Komentář

Antonín Kreml, Jiří Teryngel

Publikace seznamuje s komplexní právní úpravou problematiky zbrojního práva v České republice. V první části publikace je proveden podrobný komentář k textu jednotlivých ustanovení zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, včetně...

Zákon o vlastnictví bytů. Komentář

Zákon o vlastnictví bytů. Komentář

Pavla Schödelbauerová, Jiří Čáp

Cílem komentáře je poskytnout potřebné informace z oblasti vlastnictví bytů, fungování společenství vlastníků jednotek. Jak družstva, tak nabyvatelé bytových jednotek získají potřebné znalosti nutné k učinění převodů...

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Rozsudky velkého senátu, výběr. Svazek I (1999-2000) (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Rozsudky velkého senátu, výběr. Svazek I (1999-2000) (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Ján Šikuta, Eva Hubálková

Publikace je prvním svazkem řady uveřejňující nejvýznamnější rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Jedná se o výběr rozhodnutí, která se výrazně zapsala do právního povědomí v oblasti lidských práv a základních...

Obchodní zákoník. Komentář

Obchodní zákoník. Komentář

Zdeněk Čáp, Zdeněk Kovařík, Jarmila Pokorná

Během posledních dvou let se řadou rozsáhlých novelizací významně proměnila oblast společenstevního práva a praxe pociťuje nutnost výkladu této nové problematiky, alespoň do doby, než bude dostatek příslušné judikatury. Autoři...

Marketingové řízení školy - 2., aktualizované vydání

Marketingové řízení školy - 2., aktualizované vydání

Jaroslav Světlík

Marketingové řízení školy se zabývá problematikou moderního řízení školy, snaží se nabídnout nové pohledy, nápady a techniky z oblasti školského managmentu a marketingu. Je určena především těm, kteří jsou odpovědni za...

Vývoj a perspektivy evropského venkova

Vývoj a perspektivy evropského venkova

Karel Tomšík

Kniha Vývoj a perspektivy evropského venkova se zabývá problematikou udržitelného rozvoje venkovských oblastí a jejich dominantní ekonomickou aktivitou — zemědělstvím. Analyzuje spektrum faktorů, které v současnosti ovlivňují...

Zdroje a limity růstu agrárního sektoru

Zdroje a limity růstu agrárního sektoru

Lukáš Čechura

Analýza efektivnosti produkce a celkové produktivity faktorů zemědělských a potravinářských podniků v této monografii slouží k identifikaci zdrojů a limitů růstu českého agrárního sektoru. Autor publikace se zaměřuje na...

Krizový management

Krizový management

Emil Antušák

První ucelená monografie v českém jazyce zaměřená na oblast krizového managementu. Autor zasvěceným způsobem osvětluje podstatu krizového managementu ve dvou částech: první je věnována teoretickému vymezení podstaty krizového...

Sporné otázky daňového řízení

Sporné otázky daňového řízení

Ondřej Lichnovský

Využijte akční 30% slevu na nákup této knihy
 
Publikace „Sporné otázky daňového řízení“ je věnována dosud neustáleným a co do výkladu stále se měnícím ustanovením zákona o správě daní a poplatků.

Předmětem zájmu...

Nový pohled na velkou hospodářskou krizi

Nový pohled na velkou hospodářskou krizi

překlad Hana a Vladimír Rogalewiczovi, Gene Smiley

Kniha vychází z výzkumu ekonomů a historiků zabývajících se hospodářskými dějinami a prezentuje srozumitelně současné poznatky o velké hospodářské krizi, nejdůležitější ekonomické události dvacátého století První...

Nový pohled na velkou hospodářskou krizi

Nový pohled na velkou hospodářskou krizi

Gene Smiley, překlad Hana a Vladimír Rogalewiczovi

Kniha vychází z výzkumu ekonomů a historiků zabývajících se hospodářskými dějinami a prezentuje srozumitelně současné poznatky o velké hospodářské krizi, nejdůležitější ekonomické události dvacátého století První...