Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Magistr - aplikace pro ředitele škol - balíček Mentor (Online)

Magistr - aplikace pro ředitele škol - balíček Mentor (Online)

Aplikace Magistr je v každém okamžiku připravena poskytnout informace, které pomohou vyřešit situaci v oblasti řízení, vedení a provozu všech typů škol a školských zařízení, nabízí kompletní a přehledné informace o všech...

Neziskové organizace - vybrané problémy ekonomiky

Neziskové organizace - vybrané problémy ekonomiky

Kateřina Maťátková, Helena Kuvíková, Jan Stejskal

Nová monografie „Neziskové organizace — vybrané problémy ekonomiky" má ambici poskytnout čtenáři podrobné vysvětlení významu a funkcí neziskových organizací, zodpovědět i mnohé související institucionální otázky.
Publikace...

Zákon směnečný a šekový. Komentář (E-kniha)

Zákon směnečný a šekový. Komentář (E-kniha)

Josef Kotásek

Komentář zákona č. 191/1950 Sb. podle právního stavu k 1. 9. 2012 je praktickou příručkou, kterou využije odborná veřejnost i studenti. Do výkladu je promítnuta nová úprava soukromého práva, zejména nový občanský zákoník a...

Zákon směnečný a šekový. Komentář

Zákon směnečný a šekový. Komentář

Josef Kotásek

Komentář zákona č. 191/1950 Sb. podle právního stavu k 1. 9. 2012 je praktickou příručkou, kterou využije odborná veřejnost i studenti. Do výkladu je promítnuta nová úprava soukromého práva, zejména nový občanský zákoník a...

Logistika pro ekonomy - vstupní logistika

Logistika pro ekonomy - vstupní logistika

Marek Vinš, Michal Mervart, Petr Jirsák

Autoři se v knize zaměřují na proces zajištění optimálního množství materiálu v logistickém řetězci a uvádějí do vztahu strategickou, procesní, technologickou a metodickou stránku spojenou se zajišťováním materiálu.
V...

Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu (E-kniha)

Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu (E-kniha)

Jan Urban

Kniha Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu vycházející ve druhém, rozšířeném vydání se věnuje zásadám úspěšného vykonávání všech hlavních manažerských funkcí — zadávání úkolů, delegování...

Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu

Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu

Jan Urban

Kniha Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu vycházející ve druhém, rozšířeném vydání se věnuje zásadám úspěšného vykonávání všech hlavních manažerských funkcí — zadávání úkolů, delegování...

Řízení školy online - aplikace pro řízení školy - balíček Mentor (Online)

Řízení školy online - aplikace pro řízení školy - balíček Mentor (Online)

Aplikace Řízení školy online je v každém okamžiku připravena poskytnout informace, které pomohou vyřešit situaci v oblasti řízení, vedení a provozu všech typů škol a školských zařízení, nabízí kompletní a přehledné...

Jak úspěšně řídit mateřskou školu (E-kniha)

Jak úspěšně řídit mateřskou školu (E-kniha)

Eva Svobodová, Zora Syslová, Taťána Šmoldasová, Lucie Štěpánková, Hana Sedláčková, Danuše Prokůpková, Jaroslav Kocián, Jan Mikáč, Libuše Parmová, Hana Poláková, Vladimíra Hornáčková

Kniha popisuje hlavní zásady řízení mateřské školy a důležité aspekty, které by mohly přispět k její vyšší kvalitě. Do školství proniká konkurenční a tržní prostředí, proto se do řízení škol postupně dostávají...

Jak úspěšně řídit mateřskou školu

Jak úspěšně řídit mateřskou školu

Eva Svobodová, Zora Syslová, Taťána Šmoldasová, Lucie Štěpánková, Hana Sedláčková, Danuše Prokůpková, Jaroslav Kocián, Jan Mikáč, Libuše Parmová, Hana Poláková, Vladimíra Hornáčková

Kniha popisuje hlavní zásady řízení mateřské školy a důležité aspekty, které by mohly přispět k její vyšší kvalitě. Do školství proniká konkurenční a tržní prostředí, proto se do řízení škol postupně dostávají...

Nové české nadační právo v evropském srovnání (E-kniha)

Nové české nadační právo v evropském srovnání (E-kniha)

Kateřina Ronovská

Monografie Kateřiny Ronovské je příspěvkem do odborné diskuse o nadacích a jejich funkci ve společnosti, která byla opětovně započata v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva.
Čtenář v knize nalezne srovnávací...

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Kateřina Ronovská

Monografie Kateřiny Ronovské je příspěvkem do odborné diskuse o nadacích a jejich funkci ve společnosti, která byla opětovně započata v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva.
Čtenář v knize nalezne srovnávací...

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. Zásada autonomie vůle (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. Zásada autonomie vůle (E-kniha)

Petr Lavický

„Čtenáři se dostává do rukou kniha, jež je prvním svazkem přehledu judikatury věnovaného zásadám soukromého práva, jež se stále častěji stávají běžnou součástí každodenní aplikační praxe.
Zásady mnohdy slouží jako...

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. Zásada autonomie vůle

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. Zásada autonomie vůle

Petr Lavický

„Čtenáři se dostává do rukou kniha, jež je prvním svazkem přehledu judikatury věnovaného zásadám soukromého práva, jež se stále častěji stávají běžnou součástí každodenní aplikační praxe.
Zásady mnohdy slouží jako...

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 4., aktualizované vydání

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 4., aktualizované vydání

Tomáš Nahodil, Jan Hrabák

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném k 1. 7. 2012 doplněný výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou. Kniha vychází ve čtvrtém, aktualizovaném vydání.

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 4., aktualizované vydání (E-kniha)

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 4., aktualizované vydání (E-kniha)

Tomáš Nahodil, Jan Hrabák

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném k 1. 7. 2012 doplněný výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou. Kniha vychází ve čtvrtém, aktualizovaném vydání.

Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe (E-kniha)

Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe (E-kniha)

Petr Mikeš

Monografie přibližuje právní úpravu a navazující rozhodovací praxi českých soudů při aplikaci pramenů mezinárodního práva. Je zaměřena na rozhodování Ústavního soudu, jakož i Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního...

Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe

Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe

Petr Mikeš

Monografie přibližuje právní úpravu a navazující rozhodovací praxi českých soudů při aplikaci pramenů mezinárodního práva. Je zaměřena na rozhodování Ústavního soudu, jakož i Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního...

Čaroděj ze země lží - Bernie Madoff a konec důvěry

Čaroděj ze země lží - Bernie Madoff a konec důvěry

Diana B. Henriquesová

Soukromý příběh Bernieho Madoffa a jeho Ponziho schématu, ve kterém skončilo 65 miliard dolarů, s překvapivými a šokujícími novými podrobnostmi od samotného Madoffa. Kdo je Bernie Madoff a jak dokázal vytvořit největší Ponziho...

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích (E-kniha)

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích (E-kniha)

Zdeněk Vaníček, Martin Maisner

Tato monografie zvýrazňuje potřebu zásadně nového pohledu na koncepci právního sepětí přenosu signálu a přenášeného obsahu v digitálním světě, jeho důsledné ochrany a právní odpovědnostia také poskytuje zevrubné a...