Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Angličtina v kadeřnictví a kosmetickém salónu

Angličtina v kadeřnictví a kosmetickém salónu

Dana Vimrová

„Učebnice konverzace v anglickém jazyce je určena především studentům středních odborných škol a učebních oborů pro kadeřnice a kosmetičky. Může však také dobře posloužit již vyučeným nebo vystudovaným kadeřnicím a...

Pasti v myšlení a jak do nich nespadnout (E-kniha)

Pasti v myšlení a jak do nich nespadnout (E-kniha)

Rolf Dobelli

Lidský mozek je adaptovaný na dobu, kdy jsme žili jako lovci a sběrači. Svět, který lidstvo od té doby vybudovalo, je však zásadně odlišný. Kvůli tomu se soustavně dopouštíme chyb v myšlení, které mohou být zničující pro...

Implementace IFRS do malých a středních podniků

Implementace IFRS do malých a středních podniků

Marie Paseková

Publikace je zaměřena na výklad mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro SME), který je doplněn o návody na řešení častých problémů z praxe. Je rozdělena do šesti kapitol. První...

Právo na spravedlivý proces (E-kniha)

Právo na spravedlivý proces (E-kniha)

Pavel Molek

Soubor knih Pavla Molka má neskromnou ambici odpovědět na otázku: Jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce pod jurisdikcí České republiky?
Hlavním hrdinou je tedy jednotlivec (ať už jde o fyzickou, či právnickou osobu, ať...

Právo na spravedlivý proces

Právo na spravedlivý proces

Pavel Molek

Soubor knih Pavla Molka má neskromnou ambici odpovědět na otázku: Jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce pod jurisdikcí České republiky?
Hlavním hrdinou je tedy jednotlivec (ať už jde o fyzickou, či právnickou osobu, ať...

Ekonomie, právo a hospodářská politika v českém prostředí

Ekonomie, právo a hospodářská politika v českém prostředí

Petr Wawrosz, Dana Viktorová, Jan Kubíček, Herbert Heissler, Jiří Blažek

Publikace představuje ucelenou kombinaci ekonomie, práva i hospodářské politiky, přináší základní poznatky z ekonomické a právní teorie. Upozorňuje, jak spolu souvisejí ekonomie, právo a hospodářská politika. Publikace obsahuje...

Reálie k makroekonomii

Reálie k makroekonomii

Petr Mach, Herbert Heissler, Petr Wawrosz

Publikace propojuje teoretickou a praktickou makroekonomii. Obsahuje vybrané modely a teorie, které se snaží popsat a vysvětlit makroekonomickou realitu (např. modely makroekonomické rovnováhy, teorii určení měnového kurzu apod.)....

Informační zdroje v životním prostředí (E-kniha)

Informační zdroje v životním prostředí (E-kniha)

Jan Vymětal

Současná publikační exploze má za následek, že všechny informace daného vědního či technického oboru si nelze plně osvojit. Proto je nezbytné se přednostně zaměřovat na to, kde a jakými nejefektivnějšími postupy nalézt...

Informační zdroje v životním prostředí

Informační zdroje v životním prostředí

Jan Vymětal

Současná publikační exploze má za následek, že všechny informace daného vědního či technického oboru si nelze plně osvojit. Proto je nezbytné se přednostně zaměřovat na to, kde a jakými nejefektivnějšími postupy nalézt...

Reálie k makroekonomii

Reálie k makroekonomii

Petr Wawrosz, Herbert Heissler, Petr Mach

Publikace propojuje teoretickou a praktickou makroekonomii. Obsahuje vybrané modely a teorie, které se snaží popsat a vysvětlit makroekonomickou realitu (např. modely makroekonomické rovnováhy, teorii určení měnového kurzu apod.)....

Ekonomie, právo a hospodářská politika v českém prostředí

Ekonomie, právo a hospodářská politika v českém prostředí

Jiří Blažek, Herbert Heissler, Jan Kubíček, Dana Viktorová, Petr Wawrosz

Publikace představuje ucelenou kombinaci ekonomie, práva i hospodářské politiky, přináší základní poznatky z ekonomické a právní teorie. Upozorňuje, jak spolu souvisejí ekonomie, právo a hospodářská politika. Publikace obsahuje...

České maličkosti aneb jako by to trochu drhlo...

České maličkosti aneb jako by to trochu drhlo...

Pavel Varvařovský

Kniha sloupků Pavla Varvařovského, v nichž v podobě trefných postřehů glosuje současné dění a s humorem sobě vlastním se vyrovnává se situacemi, v nichž se ocitá jak v roli ombudsmana, tak v roli občana. Texty v knize, jež...

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení. 2., aktualizované a  rozšířené vydání (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení. 2., aktualizované a rozšířené vydání (E-kniha)

Petr Lavický

Čtenáři se do rukou dostává vyčerpávající přehled rozhodnutí a stanovisek týkajících se institutu bezdůvodného obohacení. Je sestaven tak, aby čtenáři poskytl ucelenou představu o rozhodovací činnosti soudů týkající se...

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení. 2., aktualizované a  rozšířené vydání

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení. 2., aktualizované a rozšířené vydání

Petr Lavický

Čtenáři se do rukou dostává vyčerpávající přehled rozhodnutí a stanovisek týkajících se institutu bezdůvodného obohacení. Je sestaven tak, aby čtenáři poskytl ucelenou představu o rozhodovací činnosti soudů týkající se...

Němčina v kadeřnictví a kosmetickém salónu, 2. vydání

Němčina v kadeřnictví a kosmetickém salónu, 2. vydání

Dana Vimrová

Druhé, rozšířené vydání konverzace v německém jazyce je určeno především studentům středních odborných škol a učebních oborů pro kadeřnice a kosmetičky. Může však také dobře posloužit již vyučeným nebo vystudovaným...

Právní aspekty outsourcingu (E-kniha)

Právní aspekty outsourcingu (E-kniha)

Jiří Černý, Martin Maisner

Smlouvy o outsourcingu patří v obchodních vztazích k nejsložitějším, protože musí předpokládat a ošetřit všechny problémy, které by mohly nastat. Tato monografie je zaměřena právě na takové problémy.
Autoři v knize...

Právní aspekty outsourcingu

Právní aspekty outsourcingu

Jiří Černý, Martin Maisner

Smlouvy o outsourcingu patří v obchodních vztazích k nejsložitějším, protože musí předpokládat a ošetřit všechny problémy, které by mohly nastat. Tato monografie je zaměřena právě na takové problémy.
Autoři v knize...

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení. 2., aktualizované a  rozšířené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení. 2., aktualizované a rozšířené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Petr Lavický

Čtenáři se do rukou dostává vyčerpávající přehled rozhodnutí a stanovisek týkajících se institutu bezdůvodného obohacení. Je sestaven tak, aby čtenáři poskytl ucelenou představu o rozhodovací činnosti soudů týkající se...

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení. 2., aktualizované a  rozšířené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení. 2., aktualizované a rozšířené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Petr Lavický

Čtenáři se do rukou dostává vyčerpávající přehled rozhodnutí a stanovisek týkajících se institutu bezdůvodného obohacení. Je sestaven tak, aby čtenáři poskytl ucelenou představu o rozhodovací činnosti soudů týkající se...

Komplet: Občanské právo československé (Všeobecné nauky a Vlastnické právo)

Komplet: Občanské právo československé (Všeobecné nauky a Vlastnické právo)

Jaromír Sedláček

Ve dvou svazcích přetiskujeme čtyři práce představitele normativní právnické školy prof. Jaromíra Sedláčka (1885-1945), jenž patřil k našim nejrespektovanějším právním vědcům. Ve svých pracích dokázal propojit filozofickou...