Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Vybrané kapitoly z nové ekonomiky

Vybrané kapitoly z nové ekonomiky

Otto Dostál st., Otto Dostál ml., Eva Kostrecová, Bohumír Štědroň

Kniha pojednává o klíčových faktorech nové ekonomiky: umělé inteligenci, aplikaci ICT ve zdravotnictví, změnách v legislativním systému, business inteligenci a nových trendech v komputerizovaném politickém marketingu. Publikace...

Demografické metody a analýzy: Demografie české a slovenské populace

Demografické metody a analýzy: Demografie české a slovenské populace

Renata Klufová, Zuzana Poláková

Předkládaná kniha se snaží osvětlit čtenáři, co, proč a jak studovat v demografii. Klade si za cíl poskytnout základní informace pro první vstup do této zajímavé vědní disciplíny a zároveň seznámit čtenáře s vývojem dvou...

Demografické metody a analýzy: Demografie české a slovenské populace

Demografické metody a analýzy: Demografie české a slovenské populace

Renata Klufová, Zuzana Poláková

Předkládaná kniha se snaží osvětlit čtenáři, co, proč a jak studovat v demografii. Klade si za cíl poskytnout základní informace pro první vstup do této zajímavé vědní disciplíny a zároveň seznámit čtenáře s vývojem dvou...

Somatologie - klíč k pracovnímu sešitu studenta

Somatologie - klíč k pracovnímu sešitu studenta

Zuzana Turková

Klíč k pracovnímu sešitu studenta navazuje na učebnici Somatologie pro střední zdravotnické školy autorského kolektivu Rokyta, Marešová, Turková.
Poskytuje klíč k Pracovnímu sešitu studenta.
 

Platy. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Platy. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Alena Chládková

Elektronickou aktualizaci ve znění k 1. 1. 2012 naleznete vpravo v souborech Ke stažení. Najdete zde aktuální znění zákonů, stupnice platových tarifů a nové příklady k problematice, zejména u srážek z platů.
Publikace se skládá...

Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů

Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů

Jiří Strouhal

Publikace je zaměřena na zachycení finančního majetku v účetnictví podnikatelů. Je rozdělena do třech částí: první se věnuje oceňování aktiv v obecné rovině, ať již z pohledu českých pravidel, tak podle mezinárodních...

Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva

Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva

Martin Kopecký

Kniha je zaměřena na podrobný rozbor ústavní a zákonné úpravy územní samosprávy v České republice, zejména se věnuje otázkám působnosti obcí a krajů, vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení, vnitřní organizace...

Přehled judikatury ve věcech dokazování (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech dokazování (E-kniha)

Petra Polišenská

Přehled judikatury ve věcech dokazování představuje rozhodnutí vztahující se k § 120 až 136 občanského soudního řádu. Jde rozsahem o malý počet ustanovení, jejichž význam je však z hlediska výsledku občanského soudního...

Přehled judikatury ve věcech dokazování

Přehled judikatury ve věcech dokazování

Petra Polišenská

Přehled judikatury ve věcech dokazování představuje rozhodnutí vztahující se k § 120 až 136 občanského soudního řádu. Jde rozsahem o malý počet ustanovení, jejichž význam je však z hlediska výsledku občanského soudního...

Kontrola ve veřejné správě

Kontrola ve veřejné správě

Vladimír Šagát, Jan Pavel, František Ochrana, Juraj Nemec

Publikace se zabývá klíčovými problémy kontroly ve veřejné správě. Pojímá kontrolu ve veřejné správě jako součást řízení ve veřejné správě. Publikace svými závěry podává řadu námětů pro reformu státní správy a...

Kontrola ve veřejné správě (E-kniha)

Kontrola ve veřejné správě (E-kniha)

Vladimír Šagát, Jan Pavel, František Ochrana, Juraj Nemec

Publikace se zabývá klíčovými problémy kontroly ve veřejné správě. Pojímá kontrolu ve veřejné správě jako součást řízení ve veřejné správě. Publikace svými závěry podává řadu námětů pro reformu státní správy a...

Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu a Conseil d´Etat (Francie)

Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu a Conseil d´Etat (Francie)

Magdaléna Vyškovská

Publikace se zabývá výkladem smluv o zamezení dvojího zdanění. Každý jednotlivý článek smluv o zamezení dvojího zdanění je doplněn výkladem a související judikaturou Nejvyššího správního soudu ČR a jeho francouzské obdoby,...

Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu a Conseil d´Etat (Francie) (E-kniha)

Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu a Conseil d´Etat (Francie) (E-kniha)

Magdaléna Vyškovská

Publikace se zabývá výkladem smluv o zamezení dvojího zdanění. Každý jednotlivý článek smluv o zamezení dvojího zdanění je doplněn výkladem a související judikaturou Nejvyššího správního soudu ČR a jeho francouzské obdoby,...

Zákon o spotřebních daních. Komentář

Zákon o spotřebních daních. Komentář

Milan Tomíček, Petra Petrová, Bohumila Kotenová

Odborný průvodce pro aplikaci zákona o spotřebních daních zohledňující vývoj v této oblasti.
Přináší výklad pojmů nově zavedených do zákona implementací směrnic Rady EU k energetickým, alkoholickým a tabákovým...

Městská a příměstská kolejová doprava

Městská a příměstská kolejová doprava

Ondřej Trešl, Martin Jacura, Jiří Pejša, Bohumil Kubát

Autoři publikace si vytkli cíl zpracovat souhrnný přehled problematiky městské a příměstské kolejové dopravy se zvláštním zaměřením na stav a rozvoj této problematiky ve středoevropském prostoru. Na pozadí stručného shrnutí...

Kontrola ve veřejné správě

Kontrola ve veřejné správě

Juraj Nemec, František Ochrana, Jan Pavel, Vladimír Šagát

Publikace se zabývá klíčovými problémy kontroly ve veřejné správě. Pojímá kontrolu ve veřejné správě jako součást řízení ve veřejné správě. Publikace svými závěry podává řadu námětů pro reformu státní správy a...

Kontrola ve veřejné správě

Kontrola ve veřejné správě

Juraj Nemec, František Ochrana, Jan Pavel, Vladimír Šagát

Publikace se zabývá klíčovými problémy kontroly ve veřejné správě. Pojímá kontrolu ve veřejné správě jako součást řízení ve veřejné správě. Publikace svými závěry podává řadu námětů pro reformu státní správy a...

Přehled judikatury ve věcech dokazování (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury ve věcech dokazování (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Petra Polišenská

Přehled judikatury ve věcech dokazování představuje rozhodnutí vztahující se k § 120 až 136 občanského soudního řádu. Jde rozsahem o malý počet ustanovení, jejichž význam je však z hlediska výsledku občanského soudního...

Přehled judikatury ve věcech dokazování (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled judikatury ve věcech dokazování (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Petra Polišenská

Přehled judikatury ve věcech dokazování představuje rozhodnutí vztahující se k § 120 až 136 občanského soudního řádu. Jde rozsahem o malý počet ustanovení, jejichž význam je však z hlediska výsledku občanského soudního...

Ekonomický rozměr občanské společnosti (E-kniha)

Ekonomický rozměr občanské společnosti (E-kniha)

Magdalena Hunčová

Publikace přináší nové poznatky ke konceptu, roli a ekonomické dimenzi občanské společnosti a zaplňuje tak určitou mezeru na našem trhu odborné literatury. Fenomén občanské společnosti bývá obvykle nahlížen a studován jako...