Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Praktická příručka pro vedoucí týmu a členy týmu

Praktická příručka pro vedoucí týmu a členy týmu

Carol A. McKenzie, James M. Heidema

The Passionate Team   "Vyvstane-li kdekoliv v činnosti vašeho týmu problém, najděte správný systém, postup nebo nástroj a problém zmizí." Tímto motem začíná již třetí kniha z řady "Passionate", překlad úspěšného...

Praktická příručka pro vedoucí týmu a členy týmu

Praktická příručka pro vedoucí týmu a členy týmu

Carol A. McKenzie, James M. Heidema

The Passionate Team   "Vyvstane-li kdekoliv v činnosti vašeho týmu problém, najděte správný systém, postup nebo nástroj a problém zmizí." Tímto motem začíná již třetí kniha z řady "Passionate", překlad úspěšného...

Dopravní procesy v cestovním ruchu

Dopravní procesy v cestovním ruchu

Michal Mervart, Lubomír Zelený, Josef Zurynek

Publikace určená ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách zaměřených na dopravní procesy, které jsou nezbytnou součástí průmyslu cestovního ruchu. Obsahuje přehledný výklad teorie dopravního sektoru i praktické...

Edukace řídících dovedností

Edukace řídících dovedností

Jaroslav Mužík

People management Kniha Edukace řídících dovedností zdařile propojuje poznatky ze tří oblastí: řízení podniku (organizace), řízení lidí a řízení sebe sama. Zmíněné oblasti jsou zpracovány srozumitelným způsobem, který...

Lokální a regionální kultura v ČR - dotisk

Lokální a regionální kultura v ČR - dotisk

Jiří Patočka, Eva Heřmanová

Publikace je jako vysokoškolská učebnice určena studentům vysokých škol a univerzitních oborů s ekonomickým, kulturologickým, geografickým, sociálně-ekologickým či sociologickým zaměřením. Svým zaměřením do problematiky...

Obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla

Obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla

Lenka Žváčková, Karel Marek

Tato publikace se zabývá pravidly, které obchodní právo používá v soustavě pramenů a pravidel obchodního práva. Je zaměřena na obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla a vysvětluje postavení těchto pravidel a...

MERITUM Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb

MERITUM Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb

Věra Trefilová, Radek Sokol

Publikace je především určena sociálním pracovníkům zaměstnaným v rezidenčních zařízeních sociální péče a všem zájemcům, kteří se chtějí zorientovat v problematice poskytování sociálních služeb. Výklad seznamuje...

Trestné činy z nenávisti

Trestné činy z nenávisti

Jiří Herczeg

Kniha se zabývá problematikou trestných činů z nenávisti, která se po roce 1989 zviditelnila především projevy rasismu a xenofobie ve společnosti. V dnešním globalizovaném světě, kde se stále více střetávají rozličné kultury,...

Měnová analýza

Měnová analýza

Jan Kodera

Kniha „Měnová analýza“ nás uvádí do poměrně složité problematiky poptávky po penězích a nabídky peněz. Velká pozornost je rovněž věnována rovnováze a dynamice peněžního trhu. Jako jeden z důsledků nerovnováhy na...

Zákon o Ústavním soudu s komentářem

Zákon o Ústavním soudu s komentářem

Tomáš Langášek, Martin Dostál, Ivo Pospíšil, Eliška Wagnerová

Komentář přináší množství nových pohledů na obecné otázky ústavního soudnictví i řízení před Ústavním soudem. Na rozdíl od jiných komentářových děl jsou zde cenná srovnání s ústavním soudnictvím jiných zemí....

Encyklopedie ústavního práva

Encyklopedie ústavního práva

Karel Klíma

První encyklopedie ústavního práva v České republice vytvořená kolektivem 31 autorů pod vedením profesora Karla Klímy. Encyklopedický instrumentář předkládaného díla záměrně čerpá ze zdrojů několika vědecko-pedagogických...

Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím, zákon o právu petičním s komentářem

Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím, zákon o právu petičním s komentářem

Luboš Jemelka, Jan Břeň

Tyto zákony byly přijaty na jaře 1990 a od té doby ve své podstatě neprošly žádnými novelami. Předmětem právní regulace je zde téma zásadní pro demokratickou společnost — základní lidská práva na právo sdružovat se,...

Zajištění a zánik obchodních závazků

Zajištění a zánik obchodních závazků

Tomáš Pohl, Jan Hušek, František Faldyna

2., rozšířené vydání publikace se zabývá nejdůležitějšími a v praxi nejvíce využívanými instituty zajištění a zániku obchodních závazků.
V části zajištění obchodních závazků je předmětem výkladu zástavní právo,...

MERITUM Rozhodčí řízení

MERITUM Rozhodčí řízení

Martin Doleček, Bohuslav Klein

Autoři zde popisují právní rámec úpravy rozhodčího řízení ve všech souvislostech a problematiku tohoto typu řešení vnitrostátních i mezinárodních sporů Vám vykládají ve velmi srozumitelné formě, ač na odborné úrovni....

Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství

Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství

Hana Pipková

Publikace je první ucelenou prací v oblasti známkového práva dotčenou komunitárním právem, včetně příslušné judikatury soudů Evropských společenství [Soudu první instance a Soudního dvora Evropských společenství (ESD)] ve...

Informovaný souhlas

Informovaný souhlas

Tomáš Holčapek, Petr Šustek

Publikace je zaměřena na stěžejní právní otázku v oblasti poskytování zdravotní péče, informovaný souhlas pacienta se zákrokem. Zabývá se významem souhlasu jako základní podmínky lékařského zákroku, od vypsání receptu až...

Osobní přeprava

Osobní přeprava

Lubomír Zelený

Publikace je určena širokému okruhu zájemců o problematiku osobní přepravy, a to jak z řad operátorů, tak i jejich zákazníků. Užitek přinese nejen studentům vysokých a vyšších škol zabývajících se problematikou osobní...

Etiketa aneb společenské chování v profesním styku

Etiketa aneb společenské chování v profesním styku

Václav Šťastný

V atmosféře denního pracovního shonu, dnešního tzv. rychlého života, dochází k nutné proměně pravidel etikety, společenského chování.
Více než na rodinnou výchovu - která by měla být základem - se orientuje na podnikatelskou...

Výchova bez trestů (E-kniha)

Výchova bez trestů (E-kniha)

Václav Mertin

Kniha je určena pro všechny rodiče a další vychovatele, kteří vážně přemýšlejí o tom, zda by dokázali úspěšně vychovávat dítě bez tělesných trestů nebo vůbec bez trestání, či jsou dokonce přesvědčeni, že to jde....

Speciál pro školní družiny

Speciál pro školní družiny

Školní družina i školní klub se stávají důležitým výchovným partnerem pro rodiče i pro školu. Jejich úkolem už dávno není jen zajišťovat péči o děti po skončení školního vyučování do chvíle, než si je převezmou...