Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby

Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby

Autor: Václav Pilík, Dalibor Nový, Petr Dobiáš, Miroslav Sedláček, Martina Kostková, Rostislav Kolář, Jakub Maur


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 11. 2. 2020Publikace s názvem Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby přináší systematické zpracování dvou specifických oblastí závazkového práva, jejichž souvislost je užší, než se z prvního pohledu zdá.
První část se věnuje zvláštním způsobům uzavírání smluv nejen v rozsahu dražby, veřejné soutěže a veřejné nabídky, ale i zvláštních modalit kontraktace stanovených na jiných místech občanského zákoníku nebo ujednaných stranami. Druhá část podává (v naší literatuře dosud chybějící) výklad o jednostranných slibech, a to od „obecného“ slibu, přes veřejný příslib a slib odškodnění, po slib daru a příslib zaměstnání.
Text autoři doplnil o přílohy, v nichž nabízejí vzory vybraných právních jednání a editovanou klíčovou judikaturu.