Aktuálně

Havel, Holásek & Partners posiluje tým zaměřený na rodinné právo

Největší česko-slovenská advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners získala další významnou posilu do svého poradenského týmu pro oblast rodinného práva. V kanceláři začala působit Eva Hrubá, advokátka s předchozími zkušenostmi s legislativou na Ministerstvu spravedlnosti a Úřadu vlády a opatrovnickou agendou na pražském obvodním soudu. V Havel…

Špičkové LL.M. kurzy na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci formou blokové výuky

Nově si můžete své vědomosti z oblasti práva rozšířit díky dvěma specializacím kurzů LL.M., které jsou vyučovány zkušenými lektory a odborníky z praxe na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Křest knihy „Advokátní právo“ na domovské půdě ČAK

„Ať Advokátní právo není knihou na jedno přečtení, ale na studování a ať se dožiji toho, že v mé knihovně nikdy nebude její 2., 3., nebo 150. vydání. Přeji tedy knize dlouhý život, aby se díky ní naše advokátní právo konečně ustálilo.“ Těmito slovy poslal do světa publikaci Advokátní právo po slavnostním křtu 12. září 2017 její kmotr a recenzent v…

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách

Další kniha z ediční řady Právo prakticky se svým obsahem zaměřila na oblast veřejné podpory. Ve své první části se zabývá veřejnou podporou v obecné rovině – základními zásadami, samotnou identifikací veřejné podpory, vybranými formami poskytování a dalšími obecnými otázkami. Ve druhé části se již autor věnuje vybraným oblastem veřejné podpory…

Vybrané otázky z přepravy a zasílatelství

Cílem publikace Vybrané otázky z přepravy a zasílatelství je v první řadě shrnutí odpovědnostní úpravy při jednotlivých druzích mezinárodní přepravy (silniční, železniční, letecké, námořní a vnitrozemské vodní). Zároveň podává výklad stále se opakujících otázek rozdílů mezi zasílatelem a dopravcem, které se v praxi často stírají, ale i naléhavých…

Název advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners se od příštího roku změní na HAVEL & PARTNERS

Největší česko-slovenská advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners změní název obchodní firmy. K 1. 1. 2018 se přejmenuje na HAVEL & PARTNERS a ve veřejném rejstříku bude evidována pod názvem HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář. Rozhodla o tom jednohlasně valná hromada společnosti.

Pojištění právní ochrany slaví 100 let

„Psal se rok 1928 a v Berlíně vznikla pojišťovna, jejíž kořeny se dají vystopovat už o 11 let dříve, v Paříži. Ve znaku nesla tři písmena: D.A.S., která jsou dnes napříč světem synonymem právní ochrany v mnoha oborech lidské činnosti.“ říká v rozhovoru pro EPRAVO.CZ Magazine Mgr. Jitka Chizzola, generální ředitelka D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočky…

Petr Zákoucký povede Energetickou praxi Dentons v České republice

Pražská kancelář globální právní firmy Dentons posiluje Energetickou praxi příchodem partnera Petra Zákouckého z Clifford Chance. Společně s ním do Dentons v průběhu tohoto měsíce přijdou také advokátní koncipienti Michal Pelikán a Barbora Obračajová.

Prázdninová e-právní poradna

Nový přestupkový zákon – mladiství pachatelé (aneb „bouřej se a neposlouchaj“ ).

Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Kniha přináší ucelený soubor vzorů pokrývajících celou materii rozhodčího řízení, počínaje smlouvou o rozhodci přes předžalobní upomínku, přijetí funkce rozhodce, rozhodčí žalobu až po samotný rozhodčí nález, resp. jeho uložení u obecného soudu. Každý vzor je opatřen podrobným komentářem, ve kterém autoři upozorňují na specifika daného vzoru a…

Havel, Holásek & Partners opět výrazně ekonomicky roste, její zisk před zdaněním se v ČR za první polovinu roku 2017 meziročně zvýšil o téměř čtvrtinu

Největší česko-slovenská advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners zaznamenala v první polovině tohoto roku návrat k výraznému ekonomickému růstu. Dařilo se jí zejména v České republice, kde zvýšila oproti roku 2016 zisk před zdaněním o více než 20 % a čistý obrat o více než 11 %. Obrat celé skupiny dohromady se spolupracující inkasní agenturou…

Konference Elektronizace veřejných zakázek

Nenechte si ujít 4. ročník konference, na které představíme aktuální stav a vývoj povinné elektronizace veřejných zakázek v následujícím roce s ohledem na termín zákonné povinnosti pro všechny zadavatel od 18. října 2018.

Nový partner advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ

Novým partnerem advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ se stal po letech úspěšné spolupráce JUDr. Michal Brychta.

LL.M. program v českém jazyce na Právnické fakultě UK (kombinovaná forma výuky)

Dovolujeme si Vás informovat, že Právnická fakulta Univerzity Karlovy připravuje od zimního semestru akademického roku 2017/2018 otevření dvou českojazyčných specializací programu LL.M., a to v následujících specializacích:

Kvalita je na prvním místě

Jak těžké je dnes najít vhodné kvalifikované zaměstnance ve farmaceutickém průmyslu a jak se prosadit ve velké konkurenci zahraničních výrobců? Nejen to prozrazuje v rozhovoru předseda představenstva společnosti FARMAK Jiří Žák se svými kolegy z managementu.

Dvořák Hager & Partners v Praze posiluje nová advokátka

Od 1. srpna 2017 se advokátkou advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners v Praze stala Martina Šumavská. Martina spolupracuje s naší kanceláří od roku 2014 a v červnu tohoto roku úspěšně složila advokátní zkoušku.

Advokátní kancelář Vych & Partners rozšířila svůj tým o advokátní koncipientku

Advokátní kancelář Vych & Partners rozšířila svůj tým o Mgr. Silvii Čadskou.

Letní škola

Na období letních prázdnin chystá Randl Partners už třetí ročník oblíbené Letní školy. Během dvoudenní akce se můžete se opět těšit na zajímavé hosty, odborné přednášky, jimž bude dominovat koncepční novela zákoníku práce, i na atraktivní doprovodný program. Konkrétní informace se objeví na webu Randl Partners během nejbližší…

Advokátní kancelář bnt opět rozšiřuje tým; posilují insolvence a real estate

bnt, která je jednou z předních mezinárodních advokátních kanceláří se specializací na obchodní právo ve střední a východní Evropě, znovu rozšiřuje svůj advokátní tým. Oblast insolvencí, restrukturalizací a korporátního práva posiluje Karolina Nováková a novou členkou týmu pro oblast nemovitostí se stala Tereza Fröhlichová. Nemovitostní a…

Technické obory mají budoucnost

„Sehnat do firmy kvalitního a kvalifikovaného pracovníka je v České republice dnes téměř nadlidský výkon“ říká v rozhovoru František Fabičovic, generální ředitel společnosti Alcaplast.