Aktuálně

MasterCard a Visa jsou blízko rekordnímu mimosoudnímu vyrovnání

MasterCard a Visa jsou celosvětovým terčem několika hromadných žalob za porušení hospodářské soutěže v oblasti stanovování přeshraničních mezibankovních poplatků (multilateral interchange fees, MIFs).

Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners se připojuje k mezinárodní právní firmě Eversheds Sutherland

Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners působící v České republice a na Slovensku se připojuje k mezinárodní právní firmě Eversheds Sutherland, která patří mezi 40 největších globálních právních firem.

Vyplujte za svými sny

Štěstí najdete tam, kde spustíte kotvu – to rozhodně není přehnané rčení. Týden na moři vydá za měsíc prázdnin na pevnině. Ať už zamíříte do studených vod Severního ledového oceánu, vyplujete vstříc malebným karibským ostrovům nebo obeplujete rovnou celý svět, na konci cesty se vaše sny promění ve vzpomínky. Jak ale vybrat tu správnou plavbu?…

ČEZ už hlídá kotle pro 10 000 zákazníků. Každý měsíc jich přibývá další tisíc

Služba ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ slaví úspěch. Poptávka po kvalitní kontrole kotle a kontrole spalinových cest na začátku topné sezony roste. Zákazníci se tím zajišťují proti nutnosti shánět v mrazech opraváře.

Konference Soukromé právo 2018 vyzvala k diskuzi o novém procesu

O nové podobě civilního procesu konstruktivně diskutujme! Nevytvářejme tábory kritiků a odpůrců na straně jedné a obhájců na straně druhé. Tudy cesta nevede. Musíme společně najít cestu k modernímu procesnímu předpisu pro 21. století! Tento závěr si odnášejí účastníci z konference Soukromé právo 2018, kterou včera, 29. listopadu 2018 uspořádala…

Přelom roku v Dubaji za rozumné peníze – takhle to může vypadat

Je to ta nejbližší exotika. Jen 6 hodin letu, a jste na pláži v 30 stupňovém teple, obklopeni nejmodernější světovou architekturou. Opravdu chcete strávit konec roku v české zimě? Tohle zažijete v Dubaji za 3 dny a nebude vás to ani stát moc peněz…

Libor Adamec výkonným ředitelem Advokátní kanceláře KF Legal

Vedení Advokátní kanceláře KF Legal posílil Libor Adamec, který zde zastává novou pozici výkonného ředitele. Rozšíření vrcholného managementu si vyžádal rychlý růst právní společnosti. Libor Adamec jako výkonný ředitel zužitkuje své zkušenosti z manažerského poradenství, řízení změn ve velkých společnostech a naplno využije také svou hlubokou…

Lze právní vztah mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu smluvně podřídit zákoníku práce (a pokud ano, jaké to má právní následky)?

Ohledně právní úpravy účinné do 31. prosince 2013 bylo Nejvyšším soudem v návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15, dovozeno, že si člen statutárního orgánu a obchodní korporace mohou ujednat, že se jejich vztah – v mezích kogentních právních norem – řídí zákoníkem práce. Proto bylo netrpělivě očekáváno, zda…

ARROWS rozšiřují tým účetních a daňových specialistů

Poradenská skupina ARROWS, konkrétně ARROWS tax & accounting, s.r.o., která se zabývá daněmi, účetnictvím a auditem posiluje o Ing. Tomáše Pantlíka.

Taylor Wessing Česká republika upozorňuje na zákon o distribuci pojištění a zajištění

Advokátní kancelář Taylor Wessing v České republice připomíná změny vyvolané v celé Evropě zvyšováním ochrany spotřebitele a snahou o jednotnou regulaci oblastí finančního trhu. Od 1. prosince tak dozná trh pojišťovacích služeb značných změn. Ty jsou důsledkem transpozice směrnice EU 2016/97, o distribuci pojištění (Insurance Distribution…

Nastal čas evropského obchodního práva. Učte se ho!

Česká republika je v srdci Evropy. Ekonomice se daří. Obchody tak směle překračují hranice všemi směry. A jako v každém jiném odvětví lidské činnosti vznikají chyby, problémy, spory. Odborníků na tuto oblast však mnoho není. Nejen o tomto tématu jsme si povídali s odborným asistentem katedry soukromého práva VŠ CEVRO Institut JUDr. Miroslavem…

Ambruz & Dark mění název na Deloitte Legal a posiluje technologický tým

Ambruz & Dark Deloitte Legal mění oficiální název na Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář. Zároveň posiluje technologický tým. Do čela oddělení Práva informačních technologií a elektronických komunikací nastupuje Václav Filip.

Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky

Je již realitou dnešních dnů, že současná situace na trhu práce v České republice vytváří velký tlak na zaměstnavatele, aby se poohlédli po nových zaměstnancích v zahraničí. Pro některé zaměstnavatele se otázka zaměstnávání cizinců, a to zejména ze států mimo EU, EHP a Švýcarsko stává dokonce osudovou s ohledem na jejich budoucí podnikání.

Pražská kancelář White & Case posiluje tým mezinárodních partnerů

S účinností od ledna 2019 pražská pobočka mezinárodní advokátní kanceláře White & Case LLP rozšiřuje tým osmi mezinárodních partnerů povýšením Tomáše Jíně, který se tak stane nejmladším partnerem na tomto vrcholném postu.

10 otázek pro ... Jana Sůru

Mgr. Jan Sůra je advokátem v AK CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ. Do kanceláře nastoupil již jako student. Zpočátku se věnoval právnímu poradenství municipalitám a dalším veřejným subjektům, převážně v oblastech nemovitostí, veřejných zakázek a hospodářské soutěže. Postupem času převzal odpovědnost za vedení strategických projektů kanceláře zasahujících…

Právníci Dvořák Hager & Partners spoluautory komentáře k Zákoníku práce

Nakladatelství C. H. Beck vydává tento týden rozsáhlý komentář k Zákoníku práce. Mezi členy autorského kolektivu jsou tři experti na pracovní právo z advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners – Veronika Odrobinová, Petra Konečná a Tomáš Jelínek.

Michal Hink zvolen vedoucím partnerem Dentons pro Českou republiku

Michal Hink byl jmenován vedoucím partnerem Dentons pro Českou republiku na základě jednomyslné volby všemi partnery pražské kanceláře. Jeho tříleté funkční období začne 1. ledna 2019.

ARROWS rozšiřují marketingový tým

Poradenská skupina ARROWS, konkrétně ARROWS advokátní kancelář s.r.o., posiluje o Margaritu Kinskou, která nastupuje do marketingového týmu na pozici Relationship Marketing Manager a stává se tak hlavním kontaktem pro vnější vztahy a propagaci.

Firemní auta - radost, nebo starost?

Nejdříve se z provozního pohledu zaměříme na možnosti, jaké má zaměstnavatel, když chce umožnit zaměstnancům jezdit na pracovní cesty automobilem. Dále se budeme věnovat nastavení dokumentace, která je pro provoz služebních automobilů nezbytná – ať již se jedná o vnitřní předpis, nebo o dohodu o užívání služebních automobilů. Tím, že automobil…

IFLR 1000: Dvořák Hager & Partner opět doporučována v oblastech M&A a finančního práva

Publikace IFLR1000, průvodce předními mezinárodně uznávanými advokátními kancelářemi v oblasti finančního práva, ve svém vydání pro rok 2019 znovu doporučuje advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners, a to jak v České republice, tak na Slovensku, v oblastech M&A a bankovnictví a finance. Naše slovenská pobočka je také doporučena pro oblast…