5. 3. 2014
ID: 93525

10 otázek pro... Davida Netušila

Zdroj: epravo.cz

eFocus

Mgr. David Netušil absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně, tříletou koncipientskou praxi pak získal v pražské AK Mikš & Suk, v oblasti generální praxe. Po čtyřleté právní praxi v advokacii založil vlastní advokátní kancelář. Jako advokát se dále věnuje generální právní praxi, zejména občanskému právu a obchodním korporacím. V tomto kontextu se rovněž zabývá některými insolvenčními, správními, mezinárodními a trestněprávními aspekty.

Získal bohaté zkušenosti s právní pomocí v řízeních ve věcech pobytu cizinců na území ČR a EU a s tím souvisejících lidskoprávních aspektů, včetně azylu a zahraniční zaměstnanosti. Rovněž má zkušenosti v oblasti ústavního a mezinárodního práva v rámci řízení o ústavních stížnostech a stížnostech k Evropskému soudu pro lidská práva. Za tyto činnosti získal ocenění Právník roku 2013 v kategorii Pro Bono.

Jiná země pro výkon právnického povolání?
S ohledem na mé dorozumívací možnosti a právní povědomí by přicházelo do úvahy USA nebo UK a s přihlédnutím ke globálnímu oteplování zřejmě i Rusko.

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
Asi ekonom, to mi připadá jako je nejbližší obor.

Nevýhody vašeho povolání?
Dlouhá pracovní doba.

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
To si pamatuji úplně přesně, bylo to, když mi někdy před třemi lety záhadně zmizel s PC soubor se smlouvou, na které jsem již dva dny pracoval. Od té doby pečlivě ukládám.

Nejemotivnější kauza?
Zastupování v rozhodčím řízení s následným doručením konečného nálezu, který byl naprosto nepředvídatelný.

Největší dosavadní úspěch?
Dosažení plné satisfakce klienta v kauze policejního násilí v ČR u Evropského soudu pro lidská práva.

Nejméně přehledný předpis – a proč?
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zde se zákonodárce skutečně vyřádil s řetězovými odkazy na různá ustanovení zákona.

Žena/muž ve vaší profesi – co jde opačnému pohlaví lépe?
Žena zvládne oproti muži více činností současně, například při jednání studovat nové poznámky od klienta a současně klást svědkovi otázky na úplně jiné téma. Toto asi moc mužů nedokáže. Muž bych řekl, asi lépe zvládne stres.

Proč jste se rozhodl stát se právníkem? A co byste poradil lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod.
Upřímně řečeno, byl to takový sňatek s rozumu, ale nakonec jsem zjistil, že mě to i baví. Budoucím právníkům bych poradil asi opačný přístup, nejdříve zjistit, zda je to bude bavit a potom si vybrat správnou školu. Toto může být složité u studenta, který předpokládá svoji pozdější migraci do ciziny, jelikož právník s českou školou se jinde jen tak jednoduše neuplatní, pokud znovu nevystuduje.

Jak si vyčistit hlavu?
Minimálně 30 min. intenzivní fyzické aktivity a následnou studenou sprchou.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz