12. 3. 2014
ID: 93571

10 otázek pro... Evu Ondřejovou

Zdroj: epravo.cz

eFocus

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy, JUDr. Eva Ondřejová, působila po ukončení studií jako interní právník v CET 21 spol. s r.o. se zaměřením na mediální právo. Od roku 2010 je advokátní koncipientkou. Plně se věnuje mediálnímu právu a ochraně osobnosti. Během studia získala praxi v českých i zahraničních médiích. Je externí doktorandkou na Katedře občanského práva a obhajuje disertační práci na téma Ochrana osobnosti v Common law a v kontinentálním pojetí. Absolvovala postgraduální program na Queen Mary, University of London.

Je autorkou právnických blogů v oblasti mediálního práva a v oboru publikuje v odborných časopisech. Získala 1.místo a titul Právník roku 2013 v kategorii Talent toku.

Jiná země pro výkon právnického povolání?
Díky možnosti studovat ve Velké Británii si dokážu představit, že bych mohla působit právě tam, ale vše, od studia po praxi, směřuji k tomu, abych mohla vykonávat advokacii v České republice.

Kdybyste se nevěnovala právu, čím byste byla?
Velmi těžká otázka, nepamatuji si, že bych přemýšlela o jiné profesi. I když jsem studovala žurnalistiku, byl to doplněk studia práv. Možná bych hledala uplatnění v souvislosti se znalostí  angličtiny, němčiny a italštiny, kde stále převažuje poptávka po jazykových odborných znalostech.

Nevýhody vašeho povolání?
Velká odpovědnost a soustředění. Časová náročnost a nutnost se stále učit. Ale myslím, že se z toho mohou stát i výhody (třeba oddálíme Alzheimerovu chorobu).

Nejemotivnější kauza?
Vždy ta aktuální.

Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
První návštěva ve vazební věznici v rámci zastupování ex offo. Klient byl díky svým zkušenostem z trestních řízení a výkonům vazby v právu zběhlejší než hotový advokát.

Největší dosavadní úspěch?
Velmi si vážím ocenění v soutěži Právník roku, když porota ohodnotila mou práci tak vysoko. Určitě patří k úspěchům absolvování Právnické fakulty UK v Praze a Queen Mary v Londýně. Nicméně, když se podaří vyhrát spor, o kterém jsem přesvědčena, že je klient v právu, pak tento úspěch je vždy v daný moment na prvním místě.

Která osobnost symbolizuje spravedlnost?
Kdybych odkázala na soutěžní práci, tak soudce, který by užil symbolickou náhradu nemajetkové újmy tehdy, když žalobcova práva byla zasažena, ale měl by o něm natolik malé mínění, že si z morálního hlediska nezaslouží větší náhrady.

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
V průběhu studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem se setkala s osobnostmi, jejichž znalosti a vystupování jsou pro mne pomyslnou metou. V rámci studia v Londýně jsem měla možnost proniknout do soudního systému a poznat současné soudní špičky v oblasti mého zájmu a ty představují mou morální metu.

Žena/muž ve vaší profesi – co jde opačnému pohlaví lépe?
Nejsem muž, tak nedokážu posoudit. Jsem ale přesvědčena, že rozdíly nejsou.

Jak si vyčistit hlavu?
Vždy to byl sport a fyzická práce, ale s nedostatkem času je to dnes především opera.
 

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz