26. 8. 2019
ID: 109849

10 otázek pro ... Jana Kramperu

Zdroj: Eversheds Sutherland

Jan Krampera (37) - je partnerem a vedoucím litigačního oddělení Eversheds Sutherland. V kanceláři působí od roku 2009. Je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře ČR a dále je také zapsaný na seznamu odborníků Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Kromě toho je doporučovaným odborníkem pro oblast vedení sporů prestižní ratingovou publikací Legal 500. Ve své praxi se zaměřuje zejména na zastupování v soudních a rozhodčích řízeních a zastupování v insolvenčních řízeních.

Každoročně také organizuje studentskou soutěž ve vedení simulovaného soudního řízení (Moot Court). Jan Krampera absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Studoval rovněž na univerzitě v Lundu ve Švédsku. Kromě češtiny hovoří anglicky.

1. Co máte na své práci nejraději?
Nejraději mám pestrost a rozmanitost, protože v litigační praxi, které se věnuji, je každý případ specifický. Nedovedu si představit, že bych dělal mechanicky stále tu samou práci. To v praxi při soudním nebo rozhodčím řízení či v rámci arbitrážních sporů nikdy nenastane. Ta práce je různorodá, máte možnost potkávát nové lidi, učit se novým věcem, neustále se posouváte někam dále.

2. Největší pracovní úspěch?
Za poslední rok se toho událo poměrně hodně: byl jsem jmenován novým partnerem společnosti a byl jsem zapsán na seznam rozhodců rozhodčího soudu v Praze. V neposlední řadě se v naší kanceláři udála ještě jedna velká změna – spojili jsme se s jednou z největších a nejrenomovanějších kanceláří na světě Eversheds Sutherland. Když si vzpomenu na dobu před deseti lety, kdy naše firmička měla snad pět právníků a vidím, jak se za tu dobu rozrostla na dnešních bezmála 70 lidí, tak mi to přijde jako neuvěřitelný úspěch a jsem moc rád, že jsem u toho mohl být. Nejdůležitější pro mě ale je, že se mi daří dobře sladit pracovní a rodinný život. Takže největším úspěchem pro mě je, že jsem v práci i doma spokojený.

3. Jak často Vás ve vašem oboru něco překvapí?
Jsem litigační právník a z tohoto plyne, že se neustále setkávám s kauzami, které mne dokáží překvapit. Po letech praxe by člověk mohl snadno podlehnout pocitu, že ho už nic nemůže překvapit, ale opak je pravdou. Lidská kreativita a to co život přináší jsou nekonečné. Takže pro mě nejzásadnější ponaučení je být připraven na to, že mne může vždy něco překvapit. Prostě se nenechat zaskočit tím, když se stane něco nečekaného…

4. Knížka, kterou jste naposledy četl?
Ferdinand Peroutka: Oblak a valčík. Tu knížku mám moc rád a znovu jsem si ji nedávno připomněl. Kromě toho samozřejmě nesmím zapomenout na 100 pohádek pro nespavé rodiče. Tato knížka je teď v podstatě mojí povinnou četbou.

5. Čím vás dokáží studenti překvapit?
Dokáží mě vždycky překvapit svými znalostmi, nadšením a tím, jak se dokáží zapálit pro nějakou věc. Téměř u všech studentů, se kterými spolupracuji, vidím, že mají o právo zájem a chtějí se posouvat a pracovat na sobě. Je mi jasné, že to není samozřejmé a takových lidí je nutné si vážit. S takovými studenty v naší kanceláři chceme pracovat, získávat je a dávat jim prostor, aby se u nás mohli realizovat a kariérně růst. Na rozdíl od konkurence se naše mladé kolegy snažíme zapojovat do různých projektů a nevyužívat je jen jako administrativní sílu. Snad proto máme i štěstí, že se k nám takto šikovní mladí lidé stále hlásí.

6. Co byste vzkázal mladým lidem, kteří uvažují o právnické profesi?
Pokud jste si jednou vybrali právo, tak do toho jděte naplno s veškerou pílí a úsilím. Právnické vzdělání dává z mého pohledu lidem nejširší rozhled a velmi rozsáhlé možnosti uplatnění.

7. Proč jste se rozhodl stát se právníkem?
Protože jsem chtěl znát pravidla hry a nebýt jen pasivním příjemcem událostí, které se kolem mě dějí. U nás v rodině žádné právníky nemáme, takže to pro moje rozhodování při výběru budoucí profese na rozdíl od mnohých kolegů nehrálo žádnou roli. Ale vždycky se mi líbila možnost argumentovat, řešit problémy a pomáhat lidem s jejich řešením.

8. Kdo vás v pracovním i v soukromém životě nejvíce motivuje?
Nemám jednoho člověka, který by byl můj idol nebo vzor, ale díky práci, kterou dělám, mám možnost setkávat se s úspěšnými a podnikavými lidmi a od nic se snažím odkoukávat, co je posunulo tam, kde jsou teď. Stále více vnímám, že kromě odhodlanosti a pracovitosti je to u těch nejúspěšnějších lidí i neuvěřitelná pokora. Právě takoví lidé, úspěšní a pokorní, mě motivují nejvíce.

9. Kde se vidíte za 10 let?
Pyšný (ale pokorný) otec a partner úspěšné mezinárodní právnické kanceláře, která bude mezi TOP 10 českými kancelářemi.

10. Vaše práce vyžaduje rozhodnost. Jsou v životě nějaké situace, kdy jste nerozhodný?
V tom jakou barvou vymalovat dětský pokoj.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz