14. 11. 2014
ID: 95578

10 otázek pro... Janu Špačkovou

Zdroj: Mgr. Jana Špačková

eFocus

Mgr. Jana Špačková je advokátka působící v advokátní kanceláři Bříza & Trubač. Ve své praxi se věnuje zejména zastupování klientů v soudním, rozhodčím, exekučním i správním řízení a dále oblasti autorského práva. Před zahájením spolupráce s advokátní kanceláří Bříza & Trubač působila téměř 8 let v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners a absolvovala také dvousemestrální odbornou stáž na Obvodním soudu pro Prahu 4, a to jak na úseku práva civilního, tak trestního.

Jiná země pro výkon právnického povolání?
Musím říci, že nastálo bych naši zemi jako místo výkonu advokacie neměnila. Ale přiznávám, že je pro mě lákavá představa zkusit si být advokátkou v angloamerickém systému – samozřejmě každý z nás je do jisté míry ovlivněn zejména americkými seriály z právnického prostředí, kde je ještě více akcentován herecký výkon advokáta před soudem. Zde jde ale opravdu jen o představu, o můj sen, bez přesahu do reality.

Kdybyste se nevěnovala právu, čím byste byla?
Osobně patřím k lidem, kteří měli o své budoucí profesi jasnou představu velmi brzy, tedy v době, kdy mnozí z mých vrstevníků snili svůj sen o kosmonautech a princeznách a ani netušili, co že to ten advokát vlastně dělá. Důvod, který mě k tomu vedl, však vysvětlit nedokážu, tím spíše, že nikdo z blízkých příbuzných právnickou profesi nevykonává.

Nevýhody vašeho povolání?
Vždy se snažím mít ke všemu pozitivní přístup a hledět na věci optimistickou optikou, takže stále převažují výhody naší advokátní profese. Někdy – avšak výjimečně – mě přepadne pocit, jaké to asi je se skončením pracovní doby na práci úplně zapomenout a odcházet domů nezatížená klientskými a kancelářskými věcmi, což v naší profesi nepřichází v úvahu. Rozhodně si ale nestěžuji a neměnila bych...
 
Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
Dříve, než se ustálila moje specializace převážně na spornou agendu, jsem se podílela i na velkých transakčních projektech, kde jsem takových děsivých dnů zažila více. Třeba když protistrana těsně před closingem významné a rozsáhlé transakce, kdy již byla zcela odsouhlasena a vytištěna dokumentace a všichni shromážděni k podpisu, přišla s dalšími podstatnými změnami. Tam bylo na můj vkus adrenalinu až příliš, ačkoli vím, že nejde o nic neobvyklého a kolegové advokáti – specialisté na tuto oblast – se s těmito situacemi potýkají téměř denně.

Nejemotivnější kauza? 
Emoce ve zdravé míře podle mě do naší profese patří. Koneckonců například zastupování klientů před soudem bývá mnohdy s emocemi spojeno. Nejemotivnější kauzou pro mě bylo zastupování blízkého příbuzného v civilním sporu. Tehdy míra mých emocí – byť jenom vnitřně – překročila pro mě příjemnou hranici, takže od té doby svěřuji soudní zastupování rodiny výhradně svým kolegům.

Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Mám řadu zážitků, klíčových momentů v mém profesním životě, na které nemohu a ani nechci zapomenout. Mezi ně patří například první samostatné jednání s klientem nebo první zastupování klienta před soudem – ten pocit nervozity, velkého těšení a pak i hrdosti po úspěšném absolvování je jen stěží popsatelný, byť ho každý z nás někdy zažil.

Která osobnost symbolizuje spravedlnost?
Mám zálibu v řecké mytologii, v níž spravedlnost a právo symbolizuje bohyně Diké. I pro mě je tedy Diké osobností symbolizující spravedlnost. Z předmětů jsou to pak samozřejmě váhy.

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Výrazně pozitivně mě ovlivnili mí kolegové z dob koncipientské praxe. Nyní mě – také v tom nejlepším slova smyslu - obohacují kolegové z naší advokátní kanceláře a rodina, bez jejíž podpory a pomoci si svou profesi vůbec neumím představit.

Jak si vyčistit hlavu?
U mě funguje chůze – snažím se chodit pěšky co nejvíce, a to nejen jako turistka, ale i na běžné procházky se synem.

Nesplněný sen?
Ráda bych uskutečnila cestu kolem světa, ale velkou radost mi dělají i menší poznávání nejen v zahraničí, ale i u nás.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz