16. 1. 2015
ID: 96675

10 otázek pro... Jarmilu Thurnvaldovou

Zdroj: JUDr. Jarmila Thurnvaldová, LL.M.

eFocus

JUDr. Jarmila Thurnvaldová, LL.M. je zaměstnankyní správního úřadu - Správy státních hmotných rezerv. Působí jako právnička sekce státních hmotných rezerv a poskytuje poradenství v oblasti nakládání s majetkem státu, pořizování a ochraňování státních hmotných rezerv a v oblasti pracovního práva. Ve státní správě již působila jako ředitelka legislativního odboru Ministerstva zdravotnictví a více než čtyři roky pracovala jako civilní zaměstnanec Ministerstva obrany na zastupitelském úřadu ČR ve Velké Británii. Z podnikatelské sféry má zkušenosti z působení na pozici ředitelky sekce Front Office LZ na České poště, s.p. a ve společnosti Telefonica O2. Je členkou Rady Unie podnikových právníků.

Deset slov o sobě?
Obdivovatelka Václava Havla, provozující cykloturistiku, lyžování, tenis, milovnice knih a bílého vína.

Jiná země pro výkon právnického povolání?
Velká Britanie je mi velmi blízká. Před misí na ZÚ v Londýně jsem  měla možnost absolvovat studijní pobyt na prestižní vysoké škole London School of Economics and Political Science (LSE) v oboru medicínského práva. Britský právní řád je uspořádanější a zcela určitě stabilnější.

Kdybyste se nevěnovala právu, čím byste byla?
Provozovatelkou nekuřácké literární kavárny.

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
Žádný konkrétní „nejhorší den“ nemám v hlavě. Dařilo se, tu lépe, tu hůře. Pro mne je nejdůležitější vypořádat se se svým svědomím a být přesvědčena o tom, že jsem  pro věc udělala maximum.

Nejemotivnější kauza?
Já jsem se cítila  a stále cítím být  ve všech kauzách citově velmi angažována, což asi není moc dobré, ale je to tak. V současné  době je to kauza našich přátel, kteří jsou v seniorském věku, a kteří přišli v důsledku pracovního úrazu o jediného syna.

Která osobnost symbolizuje spravedlnost?
Pro mne byl,  a vlastně stále je, symbolem spravedlnosti zemřelý pan prof. JUDr. Vojtěch Cepl.

Kdo na Vás  měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Řekla bych, že to byl můj úplně první nadřízený. Po absolvování střední ekonomické školy jsem nastoupila jako asistentka (resp. tehdy sekretářka, což je rozhodně pro tu pozici příhodnější označení) šéfa katedry lékařské chemie a biochemie na LF UP v Olomouci. Pan profesor MUDr. František Šantavý, DrSc. byl velmi přísný, při tom však nesmírně laskavý a mnohému mne pro můj další profesní život, a nejen ten,  naučil.

Nejméně přehledný předpis – a proč?
Řada předpisů mi připadá nepřehledných a, hlavně, nesrozumitelných. Z těch posledních mohu jmenovat zákon o státní službě, kterým se, nutno říci, dost obtížně probírám a „prodírám“.

Jak si vyčistit hlavu?
Sportem a v posledním období povídáním se svou dvouletou vnučkou.

Nesplněný sen?
Sny se mají plnit. Věřím, že se mi podaří ještě jeden – návštěva syna, který pátým rokem žije na New Zealand.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz