6. 5. 2019
ID: 109209

10 otázek pro ...Karin Pomaizlovou

Zdroj: Mgr. Karin Pomaizlová

Mgr. Karin Pomaizlová, partnerka Taylor Wessing Česká republika

1. Největší pracovní úspěch?
Úspěšná dovolání, kdy Nejvyšší soud ČR vyhověl dovolání.

2. Knížka, kterou jste četla naposled?  
Yuval Noah Harari – 21 Lessons for the 21st Century

3. Ideální dovolená?
Na chalupě v zahradě, pod stromem v houpací síti.

4. Který předmět byl na studiích Vašim nejoblíbenějším a proč? A který jste naopak neměla ráda vůbec?
Římské právo, fascinovalo mě, jak byli lidé dokonalí už před několika tisíci lety a jaký jsme pak zažili v Evropě úpadek v době středověku. Neměla jsem ráda právo sociálního zabezpečení, přišlo mi to úplně zbytečné. Zejména proto, že ten předpis se mění tak často, že než člověk dostuduje, určitě se zase několikrát změní.

5. Co byste vzkázala mladým lidem, kteří uvažují o právnické profesi?
Zeptala bych se jich, jestli jsou připraveni provozovat profesi, kde i) nikdy není nic jistého, ii) budou neustále čelit oponentním názorům, iii) musí se vyrovnávat s neúspěchem – prohraným sporem, iv) budou stát v ohnisku konfliktu mezi dvěma či více stranami a negativní emoce zúčastněných budou směřovat i na ně, v) nikdy nebudou mít čistý stůl a vi) budou muset být kdykoliv a kdekoliv k zastižení. Samozřejmě toto zejména platí pro povolání advokáta.

6. Proč jste se rozhodla stát právníkem?

Chtěla jsem pomáhat lidem a nesnáším pohled na krev, takže medicína nepřipadala v úvahu.

7. Který zákon považujete za nejzdařilejší?
Trestní zákon, je relativně nejstabilnější, logicky propracovaný.

8. Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?

Jak jsme po valné hromadě sešívali notářský zápis do tří do rána, lezli jsme po čtyřech v kanceláři generálního ředitele a dávali dohromady stohy příloh a já se učila vázat notářský zápis.

9. Kdyby pro Vás peníze nebyly vůbec důležité, co byste dělala?
Vyráběla bych rukodělné výrobky z textilu, vlny, dřeva, učila bych děti dějepis a občanskou výchovu, resp. cokoliv, aby z nich vyrostli sebevědomí lidé.

10. (Pracovní) konflikt, který Vám utkvěl v paměti, jak jste ho řešila a co Vás naučil?

Nezažila jsem konflikt jako takový, spíše narušení týmové spolupráce manipulátorem. Trvalo dlouhé roky, než lidé pochopili, jak tento člověk narušuje vztahy na pracovišti pomlouváním kolegů a že tím maskuje svoji neschopnost. Nakonec tento člověk odešel rozkládat jiný tým…

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz