25. 2. 2019
ID: 108885

10 otázek pro … Libora Nerada

Zdroj: Mgr. Libor Nerad

Mgr. Libor Nerad je absolvent Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Od ukončení studií působí stále v Moreno Vlk & Asociados a od dubna roku 2008 je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Od roku 2015 je partnerem Advokátní kanceláře Moreno Vlk & Asociados.

1. Co máte na své práci nejraději?
Na své práci mám nejraději její různorodost, tedy to, že pouze nesedím u počítače a netrávím většinu pracovní doby sepisem jednoho smluvního typu,  ale naopak jsem v každodenním kontaktu s klientem, s kolegy, účastním se soudních jednání.

2. Jak často Vás ve vašem oboru něco překvapí?
Po téměř patnácti letech praxe v advokacii, bych očekával, že budu překvapen minimálně, nicméně údiv nad některými úvahami obecných soudů, případně nad názory klientů na výkon advokacie je na denním pořádku.

3. Kdo nebo co nejvíce ovlivnilo Váš profesní život?
Kolega JUDr. Václav Vlk, ke kterému jsem nastoupil hned po absolvování právnické fakulty. Musím přiznat, že mé znalosti a schopnosti byly v té době minimální a díky jeho přístupu k výkonu funkce školitele jsem mohl úspěšně složit advokátní zkoušky a následně vykonávat praxi advokáta.

4. Je nějaký zákon, který byste nejraději zrušil?
Takových je celá řada, jeden konkrétní je však těžké vybrat. Obecně se přikláním k zeštíhlení právního řádu.

5. Ideální dovolená?
Kterákoliv s mojí rodinou.

6. Který předmět byl na studiích Vašim nejoblíbenějším a proč? A který jste naopak neměl rád vůbec?
Nejoblíbenější jistě Právní logika vedená profesorem Gerlochem, nejméně mě zaujalo právo sociálního zabezpečení.

7. Čím Vás dokáží studenti překvapit?
Mírou svých znalostí, která se rok od roku zvyšuje stejně jako schopnost poznatky nabyté ve škole přenést do praxe.

8. Co byste vzkázal mladým lidem, kteří uvažují o právnické profesi?
Aby pečlivě studovali, zvážili který obor z právní praxe jim je nejbližší, naslouchali svým školitelům a byli trpěliví.

9. Proč jste se rozhodl stát právníkem?
Nebudu tvrdit, že za mým rozhodnutím byla od počátku touha pomáhat druhým, tak to určitě nebylo. Na gymnáziu jsem byl humanitně zaměřen a právo mi vyšlo jako nejsmysluplnější obor studia i s ohledem na možnost výběru profese.

10. Kdo Vás v životě - tom pracovním i soukromém - nejvíce motivuje?
V soukromém životě má manželka, v profesním tým kolegů v advokátní kanceláři Moreno Vlk & Asociados.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz