6. 2. 2013
ID: 88994

10 otázek pro... Roberta Němce

Zdroj: epravo.cz

eFocus

Robert Němec je partnerem advokátní kanceláře PRK partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, konkurzní řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž. Robert získal titul magistra práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval mezinárodní program na The College of Law of England and Wales a získal International Practice Diploma v oblasti korporačního práva, fúzí & akvizic, kapitálových trhů a úvěrování. V roce 2009 dokončil postgraduální studium na Suffolk University Law School v Bostonu, Mass. (US), a získal titul LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva. Od roku 1995 byl Robert advokátním koncipientem právní kanceláře PRK Partners, kde získal rozsáhlé zkušenosti v širokém spektru právních odvětví. Je advokátem České advokátní komory a rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Robert je doporučován jako přední odborník v oblasti bankovnictví a financí následujícími publikacemi: Chambers Global, IFLR, European Legal Experts a The Legal 500. Robert byl jmenován právníkem roku 2012 v kategorii Banking and Finance publikací Best Lawyers.

Pár slov o sobě.
Otec dvou dcer, advokát, společník PRK Partners, rozhodce, člen kontrolní rady České advokátní komory, golfista a sportovní fanoušek.

Jiná země pro výkon advokacie?
USA, konkrétně stát Delaware - Mekka moderního práva obchodních společností. V rámci studia amerického obchodního práva jsem měl možnost navštívit Nejvyšší soud v Doveru. Zcela mi učarovala atmosféra poklidného jižanského městečka, kde se rozhodují spory největších amerických korporací a tvoří uznávané precedenty v prostředí „country gentlemanů“ důsledně zastávajících zásady zdravého obchodního úsudku.

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
Pokud by v roce 1989 nedošlo k sametové revoluci, tak bych pravděpodobně nebyl přijat ke studiu na právnické fakultě a stal bych se nejspíš zelinářem. No, ale asi bych to zkoušel znovu a znovu, nerad prohrávám.

Nevýhody vašeho povolání?
Podobné jako v jiných profesích – je to náročné na „přepínání“, nejen mezi různými kauzami, ale také mezi jurisdikcemi, jazyky, právem a obchodem, mezi realitou a fikcí, ale i mezi vaším vnitřním světem a světy druhých. Nikdy není hotovo a máte pocit, že žijete životy svých klientů víc, než ten svůj. Ještě neskončí jeden případ, už se musíte věnovat jinému, který se mezitím stal urgentním nebo dokonce mega urgentním. Z lidského hlediska je na výkonu advokacie nejhorší to, že řešíte konflikty jiných lidí, a to často ve vyhrocené rovině soudních sporů.

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
Zhruba před deseti lety, den po oslavě mých třicátých narozenin. S takovým bolehlavem  jsem měl raději zůstat doma.

Nejemotivnější kauza?
Všechny jsou nejemotivnější. Ve chvíli, kdy na nich děláte a dva dny potom. Z pohledu klientských emocí pak asi kauza, kdy jsme v zastoupení banky řešili spor s dlužníky, rozvedenými manželi a jeden z nich byl zavražděn. S něčím takovým jsem se už nesetkal a doufám, že tomu tak zůstane.

Největší dosavadní úspěch?
Můj skromný podíl na kolektivním úspěchu naší kanceláře, která je jako nezávislá advokátní kancelář dlouhodobě hodnocena, jak klienty, tak kolegy z jiných kanceláří, jako jedna z nejlepší právních firem v Čechách.

Která osobnost symbolizuje spravedlnost?
Dobrej táta.

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Největší vliv na mne měli moji školitelé, pánové Procházka Randl Kubr neboli PRK.

Proč jste se rozhodl stát se právníkem? A co byste poradil lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod.
Už jako malému chlapci mi říkávali „ty furt musíš mít poslední slovo..“. Advokát má právo závěrečné řeči garantované zákonem.
Mladším kolegům bych doporučil staré dobré „…jdi do světa, aby ses něco přiučil, na nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj.“ Tedy, aby se perfektně naučili několik světových jazyků a vedle právnické fakulty vystudovali práva nebo ekonomii v zahraničí. V České republice je už dnes něco kolem 10 tisíc advokátů. Současně by neměli podceňovat zkušenosti a um svých starších kolegů, jedno zda sedí v Praze, Ostravě nebo v Pelhřimově, protože mezi nimi najdeme mnoho výjimečných právníků. Ale není radno ani přeceňovat, šarže či tituly.  


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz