18. 3. 2019
ID: 109038

10 otázek PRO … Roberta Plicku

Zdroj: Robert Plicka

Robert Plicka získal široké znalosti na několika vzdělávacích institucích, na Právnické fakultě Univerzity v Pasově (Německo), Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a dalších vysokých školách se zaměřením na právo či ekonomii. Po promoci na právnické fakultě pracoval Robert Plicka na pozici advokátního koncipienta a později i na pozici advokáta v několika mezinárodních advokátních kancelářích v Praze. V roce 2013 si založil vlastní advokátní kancelář, která se v roce 2018 transformovala do PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., která v současné době čítá něco okolo 15 právníků.

Advokát Plicka se v rámci své praxe zabývá téměř všemi oblastmi práva. Specializuje se mj. na trestní právo, právo nemovitostí a související transakční poradenství a samozřejmě oblast ochrany zvířat a právo životního prostředí. V rámci své praxe dokázal Robert Plicka navázat spolupráci s širokým portfoliem partnerů, díky čemuž může PLICKA & PARTNERS svým klientům nabídnout právní asistenci a poradenství v řadě států Evropy, USA, Asie i Střední a Jižní Ameriky.

V loňském roce se Robert Plicka stal Osobností roku 2018 v projektu Český Goodwill a v únoru tohoto roku získal ocenění Právníka roku v kategorii PRO BONO. V rámci svých pro bono aktivit podporuje Robert Plicka finančně i právními službami zdarma neziskové a dobročinné organizace a přímo zastupuje případy týrání zvířat, kdy vždy stojí na straně ochrany zvířat a přírody. Robert Plicka je mj. i členem expertní komise na ochranu zvířat a v rámci své pro bono aktivity je např. hlavním spoluautorem právě projednávané novely trestního zákoníku, jejímž cílem je mj. zvýšení trestů pro pachatele trestných činů na zvířatech a kriminalizace množíren. Robert Plicka je současně se svou manželkou Terezou Plicka zakladatelem neziskové organizace Hlas zvířat, z.s., která každodenně efektivně bojuje za práva zvířat a za potrestání pachatelů týrání zvířat, díky čemuž již byly zachráněny stovky domácích zvířat z množíren, stovkám až tisícům hospodářských zvířat se dostalo lepšího zacházení, a i mnoho divokých zvířat se podařilo zachránit či potrestat pachatele jejich týrání.

1. Co máte na své práci nejraději?
Obor práva a advokacie je úžasný obor, díky kterému je možné tolik pomoci, pokud vědomosti a schopnosti zaměříte správným směrem. Naším cílem je, aby naši klienti byli spokojeni a vždy se za námi rádi vraceli. V advokacii více než kdekoliv jinde platí, že nejlepší reklamou je spokojený klient. Takže mě nejvíce těší spokojený klient, vyhrané případy a když naší činností můžeme pomáhat tam, kde je to třeba. Rovněž v rámci naší četné aktivity na poli legislativních změn nás těší, že můžeme měnit zákony tak, aby se zlepšila vymahatelnost práva a aby právo bylo prostředkem k prosazení spravedlnosti a nikoliv nástrojem k legalizaci násilí a nespravedlnosti.

2. Největší pracovní úspěch?
Prozatím je to určitě ocenění Právník roku 2018 v kategorii PRO BONO. Toto úžasné ocenění, kterého si nesmírně vážím, jsem s obrovskou pokorou a vědomím velké odpovědnosti, kterou s sebou toto ocenění nese, převzal letos v únoru. Titul Právníka roku považuji nejenom jako ocenění mé osoby, ale také jako ocenění všeho, za co s manželkou již mnoho let doslova každodenně bojujeme, a tím je ochrana zvířat a přírody. Rovněž mi velkou radost udělalo ocenění Osobnosti roku 2018 v rámci projektu Český Goodwill, který oceňuje podnikatele, kterých si široká veřejnost váží za jejich odpovědný přístup k podnikání.

3. Jak často Vás ve vašem oboru něco překvapí?
Určitě neřeknu nic nového, když řeknu, že ve vodách advokacie se s překvapením setkáváte téměř každý den. Někdy se jedná o překvapení v pozitivním slova smyslu, jako např. vyhrané kauzy. Ne každé překvapení je však milé. Nejčastěji býváme překvapeni v trestním řízením postupem orgánů činných v trestním řízení, které často překračují své pravomoci, provádí operativně pátrací prostředky v rozporu se zákonem, nectí základní zásady trestního práva apod. I když toto bývá v praxi na denním pořádku, stále z tohoto býváme nemile překvapeni, ale vždy proti tomu bojujeme a většinou úspěšně.

4. Kdo nebo co nejvíce ovlivnilo Váš profesní život?

Do právní oblasti a výkonu advokacie mě přivedlo mnoho událostí a možná i osud, takže je těžké říci, co za tím stálo, že dělám to, co dělám. K právu a lásce k právu mě přivedl můj dědeček, který byl a vždy bude mým lidským vzorem a doufám, že je tam nahoře na nás pyšný. S jistotou mohu říct, že za přístupem naší kanceláře ke společenské odpovědnosti a za tím vším, co naše kancelář dělá pro přírodu a zvířata, stojí moje úžasná manželka, se kterou každý den bojujeme za to, aby si široká veřejnost (vč. té odborné) uvědomila, že zvířata tu nejsou pro nás, ale s námi, proto je třeba přírodu a zvířata plně respektovat a chránit je.

5. Ideální dovolená?
Kdekoliv bez telefonu, bez přístupu k internetu a s vědomím, že je vše v kanceláři připraveno tak, abychom s manželkou mohli odjet na několik týdnů do krásné přírody, kde budeme moci relaxovat a kde nebudou žádná týraná zvířata, která bychom jako na posledních „dovolených“ zachraňovali.

6. Který předmět byl na studiích Vašim nejoblíbenějším a proč? A který jste naopak neměl rád vůbec?
Nejraději jsem měl asi trestní právo a vše s trestním právem související, což mi vydrželo dodnes. A to pro přehlednost a srozumitelnost této oblasti a rovněž se mi mj. líbilo obrácené důkazní břemeno oproti civilně-právním kauzám. Naopak nejméně rád jsem měl právo finanční a obecně daňové předpisy. Tuto oblast jsem však musel dohnat nejenom z pozice podnikatele, kde se s daňovými předpisy setkáváte téměř každý den, ale rovněž i s ohledem na případy daňových trestných činů a obecně hospodářských trestných činů, které v rámci kanceláře velice často zastupujeme, a troufám si říct, že úspěšně. Daňové předpisy jsem neměl rád z toho důvodu, že z této legislativy bylo a stále je patrné, že se zákonodárce snaží v daňových předpisech postihnout veškeré myslitelné situace z praxe namísto zobecnění, což stále vede k časté nepřehlednosti a nesrozumitelnosti daňové legislativy.

7. Co byste vzkázal mladým lidem, kteří uvažují o právnické profesi?

Dělat tuto profesi pouze v případě, pokud chtějí prostřednictvím práva prosazovat spravedlnost a hájit práva klientů. Pokud se do právnické profese poženou pouze s vidinou velkých příjmů a budou brát právo pouze jako prostředek k dosažení své obživy a nikoliv jako určité poslání, nikdy z nich nebudou kvalitní advokáti, soudci, notáři ani právníci obecně.

8. Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Případů a kauz, na které se těžko zapomíná, máme hodně. Většinou to jsou velmi emotivní příběhy, a i když právní výsledek je často pozitivní, ne na vše, co se v případu odehrálo, by se dalo s úsměvem na rtech vzpomínat. Takovým případem byla i jedna z námi převzatých pro bono kauz, kdy došlo k surovému zabití psa, kterého šel venčit důchodce na Zlínsku. Soused mu surově fenku zabil násadou od koštěte, protože mu vadilo, že často štěkala. Když jsme viděli reportáž o ní v televizi, kde se pachatel bez lítosti k činu doznal a policie věc bez mrknutí oka řešila jako pouhý přestupek, ihned jsme zdarma převzali zastupování a podali stížnost na postup policie a trestní oznámení. Koncem roku 2018 byla na souseda podána obžaloba a v únoru se nám z pozice zmocněnce podařilo docílit odsouzení pachatele z trestného činu týrání zvířat. I když tento případ po právní stránce dopadl dobře, klient – pro něhož byl pes jediným členem domácnosti – v prosinci 2018 bohužel náhle zemřel. Věříme, že kdyby soused surově psa neusmrtil, klient by tu byl ještě mezi námi.

9. Kde se vidíte za 10 let?
Tímto tempem a pracovním vytížením budu rád, když se za 10 let vůbec uvidím.

10. Jací lidé vás nejvíce dokáží rozčílit?
Jak se říká: „Nejhorší srážka je s blbcem.“ Pod to se mohu podepsat. A pokud se s takovou osobou setkáte a ještě s ním musíte jednat, protože jí byla svěřena nějaká moc (nejčastěji moc státní), tak takové osoby mě vnitřně dokážou rozčílit, ale snažím se vše řešit diplomaticky a s nadhledem, i když ne vždy to jde snadno. V rovině podnikatelské mě asi často dokáží naštvat lidé, kteří se ženou za ziskem bez sebemenší společenské odpovědnosti, a to často bez ohledu na to, co po jejich podnikání zůstane a jaké důsledky to bude mít pro další generace a životní prostředí jako celek.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz