3. 10. 2012
ID: 86032

10 otázek pro... Vladimíra Nyče

Zdroj: Vladimír Nyč

eFocus

Vladimír Nyč je seniorním advokátem v pražské pobočce Bird & Bird a vedoucím skupiny pro právo nemovitostí a energetické právo. Specializuje se na všechny aspekty práce v oblasti nemovitostí jako akvizice, prodej, pronájem prostor, financování a development projektů, včetně související sporné agendy. Osobně se podílel na řadě komplexních transakcí a projektů pro místní i mezinárodní klienty. Jeho zkušenosti zahrnují také právní poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů, kdy se věnoval projektům souvisejících s výstavbou větrných a fotovoltaických elektráren.

Jiná země pro výkon advokacie?
Mám rád Japonsko a japonskou kulturu obecně. Několik let jsem se dokonce věnoval studiu japonštiny a přesto, že jsem si cíl naučit se japonsky dosud nesplnil, láska k tomuto regionu mě neopustila. Japonsko by tedy byla jasná volba. Způsob výkonu advokacie je našemu pojetí velmi blízký.

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
Podle mého názoru dobrý právník musí vždy vhodně kombinovat své vzdělání s rolí psychologa a pedagoga. Pokud bych tedy nebyl právníkem, zcela jistě bych se věnoval některé ze dvou zmíněných složek své profese.

Nevýhody vašeho povolání?
Požadavky na advokáty se v posledních deseti letech dramaticky změnily. Současný advokát v přední mezinárodní právní firmě musí být nejen právním odborníkem, ale musí též rozumět byznysu svých klientů, uvědomovat si důležitost své role pro klienta a musí unést odpovědnost, která se k tomu váže. Nároky klientů jsou stále vyšší a vyhovět jim občas znamená věnovat valnou část Vaší časové kapacity právě těmto požadavkům. To se bohužel ne vždy potká s pochopením Vašich blízkých.

Největší dosavadní úspěch?
Vždy se nesmírně raduji z toho, když některý z mých mladších kolegů, na jehož profesním formování jsem se podílel, si k právnímu poradenství vybudoval pěkný vztah a dokáže v současné advokacii úspěšně prosadit. Člověku to zcela jistě dodává hodně pozitivní energie i motivace do další práce.

Která osobnost symbolizuje spravedlnost?
Obávám se, že žádná. Tímto bych se nerad dotknul oné dámy s mečem a váhami :-).

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Měl jsem to štěstí, že jsem svoji koncipientskou dráhu začal pod vedením zahraničního advokáta, který byl skutečným profesionálem ve svém oboru. Jeho přístup ke klientům a jeho korektní způsob zacházení s kolegy mne naučil, že advokacie není jen o znalosti práva, ale též o profesní kultuře a lidské slušnosti a že tyto hodnoty stojí za to udržovat. 

Nejméně přehledný předpis – a proč?
Jsem svým zaměřením civilista a nemohu tedy nezmínit jiný předpis, než současný občanský zákoník. Tento zákon je skutečným nestorem mezi platnými právními předpisy a dobu téměř padesáti let své účinnosti byl více jak šedesátkrát přímo novelizován. K jeho správné aplikaci dnes absolutně nevystačíte jen s jeho samotným zákonným textem. Bez precizní znalosti mnoha desítek precedentních rozhodnutí a výkladových stanovisek vyšších soudů jste pouhým právním laikem a v podstatě hrozbou pro vlastního klienta. A to nepočítám nutnost orientovat při práci s tímto předpisem v čase a vědět, která dílčí ustanovení byla právě v daný časový úsek aplikovatelná.

Žena/muž ve vaší profesi – co jde opačnému pohlaví lépe?
Osobně nejsem příznivcem generalizování rozdílů mezi muži a ženami v naší profesi. Při našem poradenství pro klienty vždy sestavujeme tým, který jim vyhoví jak odborně, tak kulturně a vždy preferujeme vyvážené zastoupení mužů a žen. Věříme, že právě kombinací několika přístupů dokážeme navenek poskytnout vycizelovaný a dobře odladěný produkt. Své kolegyně jsem nicméně vždy oceňoval pro jejich smysl pro pečlivost a detail, kolegy pak zase pro jejich schopnost vidět věci v širším měřítku.

Jak si vyčistit hlavu?
Poslední dva roky jsem měl tu možnost strávit vždy týden volna u vody a věnovat se rybolovu. V kombinaci s vypnutým mobilním telefonem opravdu mohu jen doporučit.

Nesplněný sen?
Předpokládám, že nejen mým snem je žít v prostředí s lepší vymahatelností práva a transparentnějším systémem fungování justice a státní správy. Zejména zahraničním klientům se těžko odpovídá na otázky, proč je u nás tak vysoká míra korupce nebo kam se ztrácí peníze z evropských fondů. O klientelismu a protěžování osobních vazeb na úkor zákonných postupů ani nemluvě. Lidé si neuvědomují, jak devastující jsou tyto kauzy na renomé České republiky v zahraničí a ještě se cítí dotčeni, když je pak naše země přirovnávána k banánové republice. Pevně však doufám, že sen o právním státě v české kotlině je splnitelný.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz