19. 3. 2014
ID: 93572

10 otázek pro...Tomáše Kintra

Zdroj: epravo.cz

eFocus

Mgr. Tomáš Kintr, LL.M. je absolventem brněnské právnické fakulty, rok a půl studoval na právnické fakultě univerzity v Kostnici v Německu, kde získal titul LL.M. V současné době působí jako advokát v Praze. Je jedním z autorů právního informačního systému IRIS zaměřeného na rekodifikaci soukromého práva. V soutěži Právník roku 2013 obsadil třetí místo v kategorii Talent roku.

Jiná země pro výkon právnického povolání?
Německo. Strávil jsem tam přes osm let svého života. Vyhovuje mi německá orientace na výkon, pracovitost a preciznost.

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
Asi bych podnikal na internetu, což dělám i teď. S dalšími lidmi jsme vytvořili online právní informační systém IRIS, jímž se snažíme doplnit nabídku zaběhnutých informačních systémů. V hlavě mám i další projekty, ale na jejich realizaci není dost času právě kvůli advokacii. 

Nevýhody vašeho povolání?
Teritoriální omezení. Jiná povolání můžete vykonávat v podstatě po celém světě. S právy jste přece jen poněkud omezen. Závidím lidem z technických oborů, kteří běžně pracovně cestují napříč všemi kontinenty.

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
Asi mé první soudní jednání. Poctivě jsem se připravil, nervózně „odvykládal“ úvodní řeč, aby mi následně paní soudkyně sdělila, že žaloba byla podána opožděně. Sice to nebyla moje chyba, v době kdy se žaloba připravovala, jsem ještě nebyl u zaměstnavatele, ale přítomnému klientovi jsem to stejně musel vysvětlovat já. Naštěstí má další soudní jednání již dopadla lépe. 

Největší dosavadní úspěch?
Advokacie je natolik pestré povolání, že lze jen těžko vybrat jednu konkrétní věc, kterou by bylo možné označit za největší úspěch. Jak lze porovnávat vyhraný soudní spor s úspěšným mimosoudním vyrovnáním, se smlouvou na jejímž základě strany bezproblémově spolupracují či např. s komplikovaným právním stanoviskem? Úspěchem advokáta je tedy vždy ocenění ze strany klienta, a za svůj největší úspěch považuji dlouhodobou spokojenost mého největšího klienta. 

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Pan prof. Hajn na brněnské fakultě. Díky němu jsem zjistil, že právo není jen nudným hledáním v textech zákonů, ale i aplikací jejich obsahu na konkrétní životní situace, což může být někdy i zábavné. Také nás naučil, že forma našeho projevu může mít kolikrát větší vliv, než jeho obsah.

Nejméně přehledný předpis – a proč?
Zákon o veřejných zakázkách. Kdykoliv jej otevřu, okamžitě volám kolegy, kteří s ním pravidelně pracují. Považuji jej za jeden z těch předpisů, na který se buď specializujete, nebo s ním vůbec nepracujete. A já jsem v té druhé skupině.

Proč jste se rozhodl stát se právníkem? A co byste poradil lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod.
Byla to nejbližší škola. Na fakultu jsem to měl v Brně dvě zastávky tramvají. Ne, vážně, byla to spíše vylučovací metoda. Věděl jsem, že nemůžu být lékařem, protože nemám rád pohled na krev a k tomu jsem žil v přesvědčení, že mi nejde matematika, takže nepřicházela v úvahu většina technických oborů. Když jsem práva začal studovat, nebyl jsem si vůbec jistý, že se tím chci v budoucnu živit. Teprve postupem času mě to začalo bavit. A rada pro potenciální zájemce o právnické povolání je, aby se nenechali odradit prvními semestry studia na právnické fakultě, protože ty s jejich budoucí prací mají jen málo společného.

Jak si vyčistit hlavu?
Sport. Od dětství hraju aktivně ragby a neznám lepší způsob jak si vyčistit hlavu. Dvě hodiny nemáte čas přemýšlet o ničem jiném a až skončíte, jste sice fyzicky unavený, ale duševně naprosto odpočatý. 

Nesplněný sen?
Projet transsibiřskou magistrálu.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz