11. 2. 2020
ID: 110663

Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný svým klientům loni ušetřila 16 miliard korun

Zdroj: CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ

Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný v nejvýznamnějších soudních sporech, které byly v roce 2019 rozhodnuty, svým klientům vydělala nebo ochránila v souhrnu více než 16 miliard korun. To je pro porovnání roční rozpočet Brna nebo hodnota 120 nových vlaků. Všechny důležité údaje zveřejnila ve své historicky první výroční zprávě o výkonu advokacie. K tomuto kroku se AKCCS rozhodla jako první z advokátních kanceláří na českém trhu.

Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný pracovala v roce 2019 pro 95 klientů a na starosti měla 532 případů. Loni poskytovala více než dvě třetiny právních služeb korporacím. Většinu z nich tvořily významné soukromé obchodní společnosti. Vysoké standardy právních služeb dlouhodobě přinášíme jak do soukromého, tak do veřejného sektoru. S tím je přirozeně spojené i poradenství přímo jejich vlastníkům. „Se subjekty z veřejného sektoru spolupracujeme již od svého vzniku. Zejména v dlouhotrvajících sporech se ukázalo, že má smysl hájit veřejné zájmy a prostředky, které patří nám všem. A jako příjemci veřejných prostředků si rovněž myslíme, že občané mají právo vědět, kdo jim poskytuje právní služby a jaké činnosti vykonává, říká společník AKCCS Jaromír Císař.  

Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný se proto rozhodla vydat výroční zprávu o výkonu advokacie za rok 2019. Není jen historicky první výroční zprávou, kterou AKCCS v této podobě vydává, ale také zcela ojedinělým krokem na poli české advokacie. „Advokátní kanceláře jsou obecně vůči veřejnosti informačně velmi zdrženlivé. My jsme se k tomu kroku rozhodli proto, že jsme se stali významnou institucí s širokým dosahem činnosti nejen do oblasti práva. Uvědomujeme si, že s takovou pozicí se samozřejmě pojí také velká odpovědnost. Chceme proto ukázat, jaká je naše advokátní kancelář v celé šíři svých aktivit,“ dodává Císař.

Nejzajímavější případy AKCCS v roce 2019:

ČEPRO

Více než 15 let poté, co policejní orgány zabránily exekuci na společnost ČEPRO, dosáhla AKCCS vydání prvostupňového rozsudku, kterým soud zamítl žalobu společnosti Lancelin, SE a rozhodl, že uplatňovaná pohledávka ve výši přibližně 2,6 mld. Kč je fiktivní. Rozsudek Městského soudu v Praze znovu potvrzuje, že tato vykonstruovaná pohledávka je produktem trestné činnosti Ing. Radovana Krejčíře a JUDr. Martina Pechana. Rozsudek je svým způsobem symbolickým vítězstvím nejen společnosti ČEPRO, ale státu jako takového.

České dráhy vs. Grandi Stazioni

AKCCS dlouhodobě zastupuje České dráhy ve sporu s italskou společností Grandi Stazioni. Městský soud v Praze ve vztahu k Českým drahám (ČD) potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti Grandi Stazioni o zaplacení částky ve výši 776,5 milionu Kč spolu s vysokými smluvními pokutami dosahujícími částky téměř 4 miliard Kč. Grandi Stazioni se po ČD dožadovala náhrady nákladů na revitalizaci pražského Hlavního nádraží, a to i za situace, kdy kompletní rekonstrukci budovy včas nedokončila.

Dopravní podnik hl. města Prahy vs. Rencar

AKCCS zastupuje Dopravní podnik hl. m. Prahy ve sporu se společností Rencar. Obvodní soud pro Prahu 9 zamítl návrh Rencar, kterým se domáhal určení platnosti nájemní smlouvy, na základě níž byl oprávněn umisťovat reklamní sdělení na majetku DPP. Dopravní podnik tak může započít s plněním smluv uzavřených s transparentně vybranými společnostmi, přičemž nyní bude inkasovat jen za reklamní plochy v metru částku ve výši 137,6 milionů Kč ročně.

 
 
CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
140 00  Praha 4
 
Tel.:    +420 224 827 884
Fax:    +420 224 827 879
e-mail:    ak@akccs.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz